ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cu

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cu-, *cu*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativetop up
cushty[คัช ตี้] (interjection) cushty [ˈkʊʃtɪ] interj Brit informal an exclamation of pleasure, agreement, approval, etc.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
custom(n) ภาษีศุลกากร

English-Thai: Longdo Dictionary
culantro(n) ผักชีฝรั่ง
cumulative record(n, phrase) ระเบียนสะสม
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
curvity(adj) ความโค้ง
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board
cutting tool(n) เครื่องตัด, อุปกรณ์ตัด
cutting-edge(adj) ล้ำยุค, นำสมัย, ล้ำหน้า, ไฮเทค, See also: up-to-date, latest, fashionable, Syn. newest
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
documentary(n, adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cub(n) เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, See also: คนอ่อนหัด
cub(n) ลูกของสัตว์, Syn. young, offspring
cud(n) อาหารที่วัวสำรอกออกมาเคี้ยวใหม่
cue(n) การบอกเป็นนัย, Syn. hint, tip
cue(n) บทบาท
cue(vt) บอกเป็นนัย
cue(n) สิ่งเตือนความจำ
cue(n) แถว, See also: คนที่เข้าแถวเพื่อรอกระทำบางสิ่งบางอย่าง, คนที่เข้าคิว, Syn. queue
cue(n) ไม้คิว, See also: ไม้แทงบิลเลียด
cue(vt) ยิงด้วยไม้คิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuabbr. cuprum
cua(ซียูเอ) ย่อมาจาก คำว่า Common User Access ซึ่งหมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
cub(คับ) ลูกสัตว์,ลูกสุนัขจิ้งจอก,เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์,คนอ่อนหัด,ลูกมือฝึกหัด, See also: cubbish adj. -S...
cubage(คิวเบจ) n. ความจะเป็นลุกบาศก์,ปริมาตร,วิธีการหาปริมาตร
cubature(คิว'บะเชอะ) n. การหาปริมาตร,ความจุเป็นปริมาตร
cubbish(คับ'บิช) adj. เหมือนลูกสัตว์
cubbyhole(คับ'บีโฮล) n. ห้องเล็ก ๆ ,รังนกพิราบ
cube(คิวบฺ) n. ลูกบาศก์,ปริมาณที่ยกกำลัง3 (เช่น125=5x3) ,ลูกเต๋า,หลอดแฟล็ตช์รูปสี่เหลี่ยม vt. ทำให้เป็นลูกบาศก์,ยกกำลัง 3
cube rootn. ฐานของค่ายกกำลัง3 (เช่น4เป็นcube-rootของ 64)
cubic(คิว'บิค) adj. มี3มิติ,เป็นลูกบาศก์,เกี่ยวกับการวัดปริมาตร,เกี่ยวกับกำลัง3,เกี่ยวกับระบบการตกผลึก, See also: cubicity n. ดูcubic

English-Thai: Nontri Dictionary
cube(n) ลูกบาศก์,ลูกเต๋า,กำลังสาม
cube(vt) ยกกำลังสาม,ทำให้เป็นลูกบาศก์
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน
cucumber(n) แตงกวา,แตงร้าน
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
cudgel(n) ดิ้ว,กระบอง,ตะบอง
cudgel(vt) ตีด้วยดิ้ว,นวด,ตีด้วยกระบอง
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cu bandแถบความถี่ซียู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CU-SeeMeซียูซีมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cubeรูปลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cube๑. กำลังสาม๒. ลูกบาศก์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cube root; cubic root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cubic equationสมการกำลังสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cubic expressionนิพจน์กำลังสาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cubic root; cube root; third rootรากที่สาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cubic systemระบบลูกบาศก์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cubic unitหน่วยลูกบาศก์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CU WRITER (Computer program)ซียูไรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Cubaคิวบา [TU Subject Heading]
Cubaseคิวเบส [TU Subject Heading]
Cubbins Procedureการผ่าตัดรักษาข้อไหล่หลุดโดยวิธีของคับบินส์ [การแพทย์]
cubeลูกบาศก์, ปริซึมซึ่งมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cube root (of a real number)รากที่สาม (ของจำนวนจริง), รากที่สามของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์     หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสามแล้วได้ a เช่น     = 2,     = -3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cubesลูกบาศก์ [การแพทย์]
Cubicรูปลูกบาศก์,ลูกบาศก์ [การแพทย์]
Cubic Centimetersลูกบาศก์เซนติเมตร [การแพทย์]
Cubic Decimetersลูกบาศก์เดซิเมตร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cucumber soup(n) อาจาด
cufflinkกระดุมข้อมือ เครื่องประดับของผู้ช่าย
cultivar(n) พืชที่เพาะปลูก
Cumberland[คัม-บา-ลัน] (name) คัมบาลันด์ เป็นชื่ออดีตเขตชนบทในนอร์ทเวสต์อิงแลนด์ของประเทศอังกฤษ
cumin(n) ยี่หร่า
cumulativeการทับทวี
cumulativeต่อยอด
curator(n) ภัณฑารักษ์
curiousity(n) ความอยากรู้อยากเห็น, ของหายาก, ของลายคราม, ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก, คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, ความอยากรู้
current assets(n) สินทรัพย์หมุนเวียน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Says she wanna dance cus she likes the groove ##ถามว่าเธออยากเต้นรำมั๊ย เพราะเธอชอบเสียงดนตรี# The Blind Side (2009)
Remind him about Cu Lao Cham.ให้เขานึกถึง ชู ลาว ชาม Occupation (2011)
Cu Lao Cham? I don't, I don't know what that is.ชู ลาว ชาม ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร Occupation (2011)
Cu Lao Cham.ชู ลาว ชาม Occupation (2011)
Wash told you to remind me of Cu Lao Cham.วอชบอกให้คุณมาเตือนผม ชู ลาว ชาม Occupation (2011)
That's Cu Lao Cham bridge.ที่สะพานคิวเลาซัม Occupation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cu2. Cut the radishes into long sticks.
cu2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
cuA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
cuA big canoe was cutting through the water.
cuA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
cuA bright child is curious about life and reality.
cuA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
cuA car cut in.
cuA cat appeared from behind the curtain.
cuA cucumber is related to a watermelon.
cuA cultural heritage is handed down to posterity.
cuA cup of coffee cleared my head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีศุลกากร(n) tariff, See also: customs duty, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภาษีนำเข้า(n) import duty, See also: customs duty, Ant. ภาษีส่งออก, Example: ศรีลังกายกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าจากอินเดีย จำนวน 1,208 รายการ, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลที่นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ
มีแบบแผน(adv) customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai Definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
รักษาโรค(v) cure, See also: heal, remedy, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเพียงผู้ช่วยของแพทย์ที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเท่านั้น, Thai Definition: ทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
เชือดเฉือน(v) cut to the heart of, Syn. บาดใจ, Example: วาทะแต่ละประโยคที่ฝ่ายค้านอภิปรายเรียกว่าเชือดเฉือนใจคนฟังน่าดู
กระแสรายวัน(n) current account, Syn. บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีเดินสะพัด, Example: ธุรกิจของเขาใช้เงินหมุนเวียนจากบัญชีกระแสรายวัน, Thai Definition: การฝากเงินธนาคาร ที่ฝากและถอนได้ทุกวันที่เปิดทำการ
เขี้ยวลากดิน(adj) tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
ประจบสอพลอ(v) fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai Definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ศก.(n) customs house; customs post, Syn. ด่านศุลกากร
พนักงานขาย(n) customer assistant

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[āhān Indīa] (n, exp) EN: Indian food  FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[āhān Jīn] (n, exp) EN: Chinese food ; Chinese cuisine  FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUP K AH1 P
CUE K Y UW1
CUT K AH1 T
CUS K AH1 S
CUR K ER1
CUL K AH1 L
CUB K AH1 B
CUS S IY1 Y UW1 EH1 S
CUM K AH1 M
CUED K Y UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cub (n) kˈʌb (k uh1 b)
cud (n) kˈʌd (k uh1 d)
cue (n) kjˈuː (k y uu1)
cup (v) kˈʌp (k uh1 p)
cur (n) kˈɜːʳr (k @@1 r)
cut (v) kˈʌt (k uh1 t)
Cuba (n) kjˈuːbə (k y uu1 b @)
cube (v) kjˈuːb (k y uu1 b)
cubs (n) kˈʌbz (k uh1 b z)
cues (n) kjˈuːz (k y uu1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
存在[cún zài, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ, ] to exist; to be, #385 [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost, #455 [Add to Longdo]
措施[cuò shī, ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] measure; step (to be taken), #741 [Add to Longdo]
促进[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost, #814 [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] cup; classifier for drinks: glass, cup, #926 [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong, #942 [Add to Longdo]
[cūn, ㄘㄨㄣ, ] village, #946 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words, #1,154 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] cumbersome, #1,175 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]
Curling {n}; Eisschießen {n}; Eisstockschießen {n} [sport]curling [Add to Longdo]
Curling spielen [sport]to curl [Add to Longdo]
Curry {m,n} [cook.]curry [Add to Longdo]
Currysuppe {f} [cook.]mulligatawny [Add to Longdo]
Cursor {m}cursor [Add to Longdo]
Cutter {m}; Cutterin {f} (Film)editor [Add to Longdo]
cutten (Film)to cut; to edit [Add to Longdo]
Cuvierralle {f} [ornith.]White-throated Rail [Add to Longdo]
Cuzcowergspecht {m} [ornith.]Fine-barred Piculet [Add to Longdo]
Cutia [ornith.]Nepal Cutia [Add to Longdo]
Cuvier-Schnabelwal {m} [zool.]Cuvier's beaked whale; Cuvier's whale; goose-beaked whale; goose-beak whale (Ziphius cavirostris) [Add to Longdo]
Curium {n} [chem.]curium [Add to Longdo]
Curitiba (Stadt in Brasilien)Curitiba (city in Brazil) [Add to Longdo]
q : Kubik...cu : cubic ... [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cuiller หรือ cuillère(n) |f, pl. -s| ช้อน
cuir(n) |m| หนังสัตว์
cuir(n) |m| หนังสัตว์ที่นำมาทำเป็นเครื่องหนัง โดยทั่วไปมักหมายถึง หนังวัว
cuir de crocodile(n) หนังจระเข้
cuir de vachette(n) หนังวัว
cuit(adj) สุก
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cute(n) น่ารัก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アンダフロー[あんだふろー, andafuro-] underflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]
エラー状態[エラーじょうたい, era-joutai] error condition (in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
カーソル[かーそる, ka-soru] cursor [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cu
   n 1: a ductile malleable reddish-brown corrosion-resistant
      diamagnetic metallic element; occurs in various minerals
      but is the only metal that occurs abundantly in large
      masses; used as an electrical and thermal conductor [syn:
      {copper}, {Cu}, {atomic number 29}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top