ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coke

K OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coke-, *coke*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coke(n) ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน, See also: ถ่านโค้ก, Syn. coal
coke(vt) ทำให้เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke(vi) เผาไหม้จนเป็นถ่านโค้ก
coke(n) โคเคน (คำสแลง), Syn. cocaine, snow
coke(sl) โคเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coke(โคค) n. ถ่านหินที่เผาจนหมดควันใช้เป็นเชื้อเพลิงและในการเผาโลหะออกไซด์ให้เป็นโลหะ., See also: coky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
coke(n) เถ้าถ่าน,ถ่านหิน,ถ่านโค้ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cokeถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke breezeผงถ่านโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coke coal; cinder coal; natural cokeถ่านโค้กธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cokeถ่านโค้ก [การแพทย์]
cokeถ่านโค้ก, ของแข็ง สีเทา เปราะและมีรูพรุน องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอนประมาณ 80% และมีธาตุอื่น ๆ ปนอยู่ เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัส ถ่านโค้กได้จากการกลั่นทำลายถ่านหิน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had a sugar bowl full of coke next to the bed.และยังมีกระปุกที่มีโคเคนล้น อยูข้างเตียง Goodfellas (1990)
Coke is fuckin' dead as... dead.โค้กเป็นไอ้ตาย ... ตาย Pulp Fiction (1994)
It could be God stopped the bullets, changed Coke to Pepsi, found my car keys.มันอาจจะเป็นพระเจ้าหยุดกระสุนเปลี่ยนโค้กกับเป๊ปซี่, พบกุญแจรถของฉัน Pulp Fiction (1994)
I think I saw a Beluga and Dom twin-pack in the coke machine.ฉันคิดว่าฉันเห็น แชมเปญ กับ คาเวียร์ ในตู้โค้กนะ Dark Harbor (1998)
Ford was able to keep their thing going and companies like Coca Cola they couldn't keep the Coca Cola going so what they did was they invented Fanta Orange for the Germans and that show Coke was able to keepฟอร์ดก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนบรรษัทอย่างโคคา-โคลา มันผลักดันโคคา-โคลาต่อไปไม่ได้ The Corporation (2003)
So when you drink Fanta Orange that's the Nazi drink that was created so that Coke could continue making money while millions of people died.ดังนั้น เมื่อคุณดื่มน้ำส้มแฟนต้า นั่นคือเครื่องดื่มของนาซี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โค้กกอบโกยเงินต่อไป The Corporation (2003)
I'm just gonna have a coke at the bar.อะไรเนี่ย ท้องรึป่าว? Ladder 49 (2004)
Jung-dae, I want a coke too.จองแด ฉันขอโค้กมั่งซิ Spin Kick (2004)
Coke and what?โค้ก แล้วก็อะไรน่ะ Nobody Knows (2004)
Coke and orange and...โค้ก น้ำส้ม แล้วก้อ... . Nobody Knows (2004)
Coke for meโค้กของเรา Nobody Knows (2004)
Coke please!โค้กแก้วนึงคับ Formula 17 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cokeA coke, please.
cokeCan I have two hamburgers and a coke, please.
cokeCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
cokeGo and buy three bottles of coke.
cokeHas all the coke been drunk?
cokeI am just dying for a Coke right now.
cokeI prefer coke to coffee.
cokeJiro wants to drink Coke.
cokeMore than one bottle of coke was consumed.
cokeOne large fry and two medium cokes.
cokeThey drink coke.
cokeWhen it comes to advertising, Coke is ahead of the game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านโค้ก(n) coke, See also: coal dregs, Syn. กากถ่านหิน, Example: เขาเอาถ่านโค้กไปใช้ในการถลุงเหล็ก, Thai Definition: กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปกลั่นทำลายแล้ว ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค้ก[Khōk] (tm) EN: Coke  FR: Coke
โค้กแคน[khōk khaēn] (n, exp) EN: can of Coke  FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
โคล่า[khōlā] (n) EN: cola, coke  FR: cola [m] ; coke [m]
น้ำเขียว[nām khīo] (n, exp) EN: Green Coke ; Green Pepsi
ถ่านโค้ก[thānkhōk] (n) EN: coke ; coal dregs  FR: coke [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COKE K OW1 K
COKER K OW1 K ER0
COKES K OW1 K S
COKE'S K OW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coke (v) kˈouk (k ou1 k)
coked (v) kˈoukt (k ou1 k t)
cokes (v) kˈouks (k ou1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, ] coke (processed coal used in blast furnace), #18,206 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cola {f}coke [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コーク[ko-ku] (n) (See コカコーラ) Coke [Add to Longdo]
コークス;コクス[ko-kusu ; kokusu] (n) coke (ger [Add to Longdo]
コークハイ[ko-kuhai] (n) Coke highball [Add to Longdo]
コーケ[ko-ke] (n) Coke [Add to Longdo]
コーライト;コライト[ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coke
   n 1: carbon fuel produced by distillation of coal
   2: Coca Cola is a trademarked cola [syn: {Coca Cola}, {Coke}]
   3: street names for cocaine [syn: {coke}, {blow}, {nose candy},
     {snow}, {C}]
   v 1: become coke; "petroleum oils coke after distillation"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top