ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cherie

SH EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cherie-, *cherie*
Possible hiragana form: ちぇりえ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงสมร[dūangsamøn] (n) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest  FR: chérie [f]
ฟาร์มเลี้ยงหมู[fām līeng mū] (n, exp) FR: porcherie [f] ; élevage de porc [m]
กนิษฐ์[kanit] (n, exp) EN: younger brother ; younger sister ; darling  FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
คอก[khøk] (n) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral   FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอกหมู[khøk mū] (n) EN: pigsty ; pigpen (Am.)  FR: porcherie [m]
ขวัญใจ[khwanjai] (n) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear  FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
เล้า[lao] (n) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle)  FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]
เล้าหมู[lao mū] (n, exp) EN: pigsty ; pig pen  FR: porcherie [f]
ประมง[pramong] (n) EN: fish culture ; fishery ; fishing  FR: pêcherie [f]
ร้านขายเนื้อสัตว์[rān khāi neūa sat] (n, exp) EN: butcher's ; butcher's shop  FR: boucherie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHERIE SH EH1 R IY0

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top