ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chan

CH AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chan-, *chan*
Possible hiragana form: ちゃん
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
mechanic(n) ช่างยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่าง, ช่างเครื่อง, ช่างกล, Syn. mechanical engineer
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
mechanical engineer(n) วิศวกรเครื่องกล
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX, Syn. base exchange BX

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Chang(sl) โคเคน, Syn. Charlie Chang, Charles, Charlie
chant(n) การร้องเพลง
chant(vi) ท่องบทสวดเป็นทำนอง, Syn. cantillate, intone, intonate
chant(n) ทำนองเสียงระดับเดียว, Syn. monotone
chant(vi) พูดด้วยทำนองเสียงระดับเดียว
chant(n) เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์, See also: เพลงสวดมนต์, Syn. religious song
chant(vi) ร้องเพลง, See also: สวดมนต์, Syn. sing, intone
chance(n) การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance(n) ความเป็นไปได้, See also: ความน่าจะเป็น, Syn. possibility, probability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา,พลับพลา,ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled, chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
chanciness(ชาน'นิเนส) n. ภาวะอันตราย,ภาวะที่ไม่แน่นอน
chancre(แ?ง'เคอะ) n. แผลซิฟิลิส,แผลริมแข็ง, See also: chancrous adj.
chancroid(แชง'ครอยดฺ) n. แผลกามโรค,แผลริมอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ช่องทาง,อุปัทวเหตุ,โชค,เหตุบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์,พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง,สถานกงสุล,สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
chandler(n) คนขายเทียน,คนขายของชำ
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceโอกาส, ความบังเอิญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chance fluctuationการขึ้นลงตามโอกาส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancery, Court of; Court of Chanceryศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chanceโอกาส [TU Subject Heading]
Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Chance of Successโอกาสสำเร็จ [การแพทย์]
chanceryอาคารที่ทำการ " เช่น ที่ทำการสถานทูต สถานกงสุล ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน " [การทูต]
Chancreแผลริมแข็ง [การแพทย์]
Chancre, Hardแผลริมแข็ง,โรคซิฟิลิส,แผลขอบแข็ง [การแพทย์]
Chancre, Softแผลริมอ่อน,โรคแผลริมอ่อน [การแพทย์]
Chancre, Soft, Maleแผลริมอ่อน [การแพทย์]
Chancre, Tuberculousแผลวัณโรค [การแพทย์]
Chancriformผิวหนังตายกลายเป็นสีคล้ำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
Chancellor(n) สมุหนายก
change of address(phrase) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่
channelise(vi) กำหนดการเดินทาง สร้างช่องทางสำหรับ ส่งบุคคลหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การส่งข้อความผ่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chanA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
chanAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
chanA change of air will do you a lot of good.
chanA change of air will do you good.
chanA crystal chandelier was hanging over the table.
chanAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
chanAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
chanAged people like to keep the world the way it is. On the other hand young people love to change the world.
chanA great change has come about after the war.
chanAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
chanAll of us stared at her; she had changed so much.
chanAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง(v) metamorphose, See also: change in form, Example: ตัวหนอนเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจากตัวหนอนมาเป็นแมลงผีเสื้อโดยปีกน้อยๆ จะค่อยๆ งอกออกมา
เป็นอื่น(v) change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
โคมระย้า(n) chandelier
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
หันไป(v) change one's mind, Syn. เปลี่ยนใจ, Example: เพลโตไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ได้หันไปหาเรื่องตรรกวิทยามากกว่า
ตัดฉาก(v) (the scene) cut from sth to sth, See also: change the scene, Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน, Example: ละครตัดฉากกลับมาที่บ้านนางเอก
แปลงไฟ(v) transform, See also: change in potential, Example: พนักงานจากการไฟฟ้ากำลังแปลงไฟ จึงต้องทำการตัดไฟในระหว่างนั้นเพื่อความปลอดภัย, Thai Definition: เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือต่ำลง
เบี่ยงประเด็น(v) change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
ยถากรรม(n) fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
สับตัว(v) change roles, Syn. สลับตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[ālai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [m] ; recteur [m]
อัตราแลกเปลี่ยน[attrā laēkplīen] (n, exp) EN: exchange rate ; rate of exchange  FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[attrā laēkplīen løitūa] (n, exp) EN: floating exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[attrā laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: currency exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[attrā laēkplīen ngoen yūrō] (n, exp) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
อวตาร[awatān] (x) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAN CH AE1 N
CHANG CH AE1 NG
CHANY CH EY1 N IY0
CHAND CH AE1 N D
CHANA CH AE1 N AH0
CHANT CH AE1 N T
CHANCE CH AE1 N S
CHANEY CH EY1 N IY0
CHANCY CH AE1 N S IY0
CHANEL SH AH0 N EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chang (n) tʃˈæŋ (ch a1 ng)
chant (v) tʃˈaːnt (ch aa1 n t)
chance (v) tʃˈaːns (ch aa1 n s)
chancy (j) tʃˈaːnsiː (ch aa1 n s ii)
change (v) tʃˈɛɪnʤ (ch ei1 n jh)
chants (v) tʃˈaːnts (ch aa1 n t s)
chanced (v) tʃˈaːnst (ch aa1 n s t)
chancel (n) tʃˈaːnsl (ch aa1 n s l)
chances (v) tʃˈaːnsɪz (ch aa1 n s i z)
changed (v) tʃˈɛɪnʤd (ch ei1 n jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产品[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product, #186 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly, #200 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] threshing floor; classifier for events and happenings; classifier for number of some languages and actions (cannot be followed by a noun), #247 [Add to Longdo]
[chǎng, ㄔㄤˇ, / ] a place; an open space; a field; a courtyard; classifier for events such as sports matches, concerts, or cultural events; classifier for number of exams, #247 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴, #413 [Add to Longdo]
产业[chǎn yè, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] industry; estate; property; industrial, #573 [Add to Longdo]
产生[chǎn shēng, ㄔㄢˇ ㄕㄥ, / ] to arise; to come into being; to come about; to give rise to; to bring into being; to bring about; to produce; to engender; to generate; to appear; appearance; emergence; generation; production; yield, #587 [Add to Longdo]
变化[biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; vary, #606 [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] change; exchange, #726 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang, #730 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ちゃん[ちゃん, chan] (n) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อเด็กหญิง ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n) หนู (เรียกต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan] (n) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)
ちゃん[ちゃん, chan, chan , chan] (n) หนู (เขียนต่อท้ายชื่อของเด็กหญิง, ชาย แทนการใช้ さん)

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
ChancenSee also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chance {f} | Chancen {pl} | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [fig.] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Chancengleichheit {f}equal opportunities [Add to Longdo]
Chanson {m}chanson [Add to Longdo]
Changchun (Stadt in China)Changchun (city in China) [Add to Longdo]
Changsha (Stadt in China)Changsha (city in China) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, Syn. le pull, les pulls, le pullover, les pullovers
changer(argent) แลกเงิน ตัวอย่างเช่น 1°Je voudrais changer des francs en marks. = ผมกรุณาขอแลกเงินจากสกุลฟรังค์ฝรั่งเศส เป็นสกุลมาร์คเยอรมัน
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: regarder
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, Syn. déménager
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, Syn. se changer
chanson(n) |m| เพลง, Syn. le chant, les chants
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
PBX[ピービーエックス, pi-bi-ekkusu] (n) Private Branch eXchange; PBX [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いやだ[iyada] (int) not a chance; not likely; no way; (P) [Add to Longdo]
うっとりさせる[uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ通信路[アナログつうしんろ, anarogu tsuushinro] analog channel [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism) [Add to Longdo]
サーボ機構[サーボきこう, sa-bo kikou] servomechanism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
茶の湯[ちゃのゆ, chanoyu] Teezeremonie [Add to Longdo]
茶の間[ちゃのま, chanoma] Wohnzimmer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top