ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

celtic

S EH1 L T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celtic-, *celtic*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Celtic artศิลปะเซลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Celtic crossไม้กางเขนแบบเซลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celticThe museum has a fascinating collection of Celtic artifacts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาสโกว์ เซลติก[Klāskōw Sēltik] (tm) EN: Celtic  FR: Celtic Glasgow [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CELTIC S EH1 L T IH0 K
CELTIC K EH1 L T IH0 K
CELTICS S EH1 L T IH0 K S
CELTICS' S EH1 L T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Celtic (n) kˈɛltɪk (k e1 l t i k)
Celtics (n) kˈɛltɪks (k e1 l t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塞尔特[sāi ěr tè, ㄙㄞ ㄦˇ ㄊㄜˋ, / ] Celtic, #471,057 [Add to Longdo]
塞尔特语[sāi ěr tè yǔ, ㄙㄞ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄩˇ, / ] Celtic language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケルト語[ケルトご, keruto go] (n) Celtic (language) [Add to Longdo]
ケルト語派[ケルトごは, keruto goha] (n) Celtic (branch of languages) [Add to Longdo]
セルティック[seruteikku] (adj-f) Celtic (esp. football club) [Add to Longdo]
ブリトン人[ブリトンじん, buriton jin] (n) Briton (celtic inhabitant of historical Britain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Celtic
   adj 1: relating to or characteristic of the Celts [syn:
       {Celtic}, {Gaelic}]
   n 1: a branch of the Indo-European languages that (judging from
      inscriptions and place names) was spread widely over Europe
      in the pre-Christian era [syn: {Celtic}, {Celtic language}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top