ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capone

K AH0 P OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capone-, *capone*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the photo of Capone and Torrio in New York.ครับ ภาพของคาโปลกับทอร์ริโอ ในนิวยอร์ค The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Torrio and Capone took over Colosimo's operation.ทอร์ริโอ กับ คาโปล ยึด โคโลสิโม่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
We got Al Capone on tax evasion.เราจับได้ว่า อัล คาโปน หนีภาษี Dentist of Detroit (2011)
Why do you think I went after Capone in the first place?คิดว่าทำไมตอนแรก ฉันถึงตามล่าคาโปนล่ะ Time After Time (2012)
Al Capone always said, "Asking polite with a gun in your hand is better than just asking polite."อัลคาโปนเสมอกล่าวว่า ขอให้สุภาพด้วยปืนในมือของคุณ จะดีกว่าเพียงแค ขอให้สุภาพ. The Family (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPONE K AH0 P OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Capone (n) kəpˈoun (k @ p ou1 n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Capone
   n 1: United States gangster who terrorized Chicago during
      prohibition until arrested for tax evasion (1899-1947)
      [syn: {Capone}, {Al Capone}, {Alphonse Capone}, {Scarface}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top