ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canada

K AE1 N AH0 D AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canada-, *canada*
English-Thai: Longdo Dictionary
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Canada(n) แคนาดา
Canada(n) ประเทศแคนาดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadaแคนาดา [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canadaA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
canadaAt present he is in Canada.
canadaAt that time I was in Canada.
canadaBoth Canada and Mexico border on the United States.
canadaBoth French and English are spoken in Canada.
canadaCanada abounds in timber.
canadaCanada borders the northern part of the United States.
canadaCanada has a cold climate.
canadaCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
canadaCanada is a great place for sightseeing.
canadaCanada is larger than Japan.
canadaCanada is on the north side of America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคนาดา(n) Canada, Example: ผลการวิจัยนี้ไม่ได้รับความสนใจจากทั้งรัฐบาลของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา, Count Unit: ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคนาดา[Khaēnādā] (num) EN: Canada  FR: Canada [m]
ประเทศแคนาดา[Prathēt Khaēnādā] (n, prop) EN: Canada  FR: Canada [m]
สายการบินแอร์แคนาดา[Sāikānbin Aē Khaēnādā] (tm) EN: Air Canada  FR: Air Canada

CMU English Pronouncing Dictionary
CANADA K AE1 N AH0 D AH0
CANADAY K AE1 N AH0 D EY2
CANADA'S K AE1 N AH0 D AH0 Z
CANADAIR K AE2 N AH0 D EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Canada (n) kˈænədə (k a1 n @ d @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拿大[Jiā ná dà, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ, ] Canada; Canadian, #3,695 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanadagans {f} [ornith.]Canada Goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
Kanadawaldsänger {m} [ornith.]Canada Warbler [Add to Longdo]
Kanada [geogr.]Canada (ca) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カナダデー[kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
カナダバルサム[kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
カナダ雁[カナダがん;カナダガン, kanada gan ; kanadagan] (n) (uk) Canada goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
ファーストネーション[fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada) [Add to Longdo]
ボクシングデー[bokushingude-] (n) Boxing Day (public holiday in the UK, Aus., Canada, etc.) [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 加奈陀) Canada; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Canada
   n 1: a nation in northern North America; the French were the
      first Europeans to settle in mainland Canada; "the border
      between the United States and Canada is the longest
      unguarded border in the world"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top