ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

canad

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -canad-, *canad*, cana
English-Thai: Longdo Dictionary
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Canada(n) แคนาดา
Canada(n) ประเทศแคนาดา
Canadian(n) ชาวแคนาดา
Canadian(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canadian(คะเน'เดียน) adj.,n. (เกี่ยว) กับแคนาดา (คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
canada balsamกาวแคนาดา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canadaแคนาดา [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Canadian dollarดอลลาร์แคนาดา [เศรษฐศาสตร์]
Canadian International Development Agencyองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
canadA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
canadA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
canadAt present he is in Canada.
canadAt that time I was in Canada.
canadBecause of its origins, Canadian English has features of both American and British English.
canadBoth Canada and Mexico border on the United States.
canadBoth French and English are spoken in Canada.
canadCanada abounds in timber.
canadCanada borders the northern part of the United States.
canadCanada has a cold climate.
canadCanada is a good place to go if it's your first experience living abroad.
canadCanada is a great place for sightseeing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคนาดา(n) Canada, Example: ผลการวิจัยนี้ไม่ได้รับความสนใจจากทั้งรัฐบาลของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา, Count Unit: ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวแคนาดา[chāichāo Khaēnādā] (n, prop) FR: Canadien [m]
แคนาดา[Khaēnādā] (num) EN: Canada  FR: Canada [m]
ประเทศแคนาดา[Prathēt Khaēnādā] (n, prop) EN: Canada  FR: Canada [m]
สายการบินแอร์แคนาดา[Sāikānbin Aē Khaēnādā] (tm) EN: Air Canada  FR: Air Canada

CMU English Pronouncing Dictionary
CANADA K AE1 N AH0 D AH0
CANADY K AH0 N AA1 D IY0
CANADAY K AE1 N AH0 D EY2
CANADAIR K AE2 N AH0 D EH1 R
CANADIAN K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N
CANADA'S K AE1 N AH0 D AH0 Z
CANADIANS K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z
CANADIANS' K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z
CANADIENNE K AH0 N AE1 D IY0 EH2 N
CANADIAN'S K AH0 N EY1 D IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Canada (n) kˈænədə (k a1 n @ d @)
Canadian (n) kˈənˈɛɪdɪəʳn (k @1 n ei1 d i@ n)
Canadians (n) kˈənˈɛɪdɪəʳnz (k @1 n ei1 d i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拿大[Jiā ná dà, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ, ] Canada; Canadian, #3,695 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
アメリカビーバー[amerikabi-ba-] (n) American beaver (Castor canadensis) [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カナダデー[kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
カナダバルサム[kanadabarusamu] (n) Canada balsam (resin obtained from balsam fir) [Add to Longdo]
カナダ雁[カナダがん;カナダガン, kanada gan ; kanadagan] (n) (uk) Canada goose (Branta canadensis) [Add to Longdo]
カナダ自由党[カナダじゆうとう, kanada jiyuutou] (n) Liberal Party of Canada [Add to Longdo]
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
カナダ人[カナダじん, kanada jin] (n) Canadian (person) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top