ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cambrians

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cambrians-, *cambrians*, cambrian
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cambrian(แคม'เบรียน) adj. เกี่ยวกับยุคPaleozoic (500-600ล้านปีก่อน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Precambrian Eraมหายุคพรีแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cambrian Periodยุคแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMBRIAN K AE1 M B R IY0 AH0 N
CAMBRIAN'S K AE1 M B R IY0 AH0 N Z
PRECAMBRIAN P R IY0 K AE1 M B R IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古生代[Gǔ shēng dài, ㄍㄨˇ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Paleozoic (geological era 545-250m years ago, covering Cambrian 寒武紀|寒武纪, Ordovician 奧陶紀|奥陶纪, Silurian 志留紀|志留纪, Devonian 泥盆紀|泥盆纪, Carboniferous 石炭紀|石炭纪, Permian 二疊紀|二叠纪, #60,350 [Add to Longdo]
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] Cambrian (geological period 545-495m years ago), #68,780 [Add to Longdo]
震旦纪[zhèn dàn jì, ㄓㄣˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] Sinian (c. 800-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era, #125,442 [Add to Longdo]
元古宙[Yuán gǔ zhòu, ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] pre-Cambrian (geological eon 2500-645m), #161,337 [Add to Longdo]
显生宙[Xiǎn shēng zhòu, ㄒㄧㄢˇ ㄕㄥ ㄓㄡˋ, / ] Phanerozoic (geological eon lasting since the Cambrian 武紀|寒武纪, c. 540m year ago, #203,263 [Add to Longdo]
前寒武纪[Qián Hán wǔ jì, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄢˊ ㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] pre-Cambrian (geological period before c. 540m years ago) [Add to Longdo]
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, ] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era [Add to Longdo]
特提斯海[Tè tí sī hǎi, ㄊㄜˋ ㄊㄧˊ ㄙ ㄏㄞˇ, ] Thetys (pre-Cambrian ocean) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンブリア紀[カンブリアき, kanburia ki] (n) Cambrian period [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life) [Add to Longdo]
先カンブリア時代[せんカンブリアじだい, sen kanburia jidai] (n) Precambrian era [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top