ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cambrian

K AE1 M B R IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cambrian-, *cambrian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cambrian(แคม'เบรียน) adj. เกี่ยวกับยุคPaleozoic (500-600ล้านปีก่อน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cambrian Periodยุคแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMBRIAN K AE1 M B R IY0 AH0 N
CAMBRIAN'S K AE1 M B R IY0 AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寒武纪[Hán wǔ jì, ㄏㄢˊ ㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] Cambrian (geological period 545-495m years ago), #68,780 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンブリア紀[カンブリアき, kanburia ki] (n) Cambrian period [Add to Longdo]
カンブリア系[カンブリアけい, kanburia kei] (n,adj-no) Cambrian system (i.e. rock layer deposited during the Cambrian period) [Add to Longdo]
カンブリア爆発[カンブリアばくはつ, kanburia bakuhatsu] (n) Cambrian explosion (of life) [Add to Longdo]
先カンブリア時代[せんカンブリアじだい, sen kanburia jidai] (n) Precambrian era [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cambrian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Wales or its
       people or their language; "the Welsh coast"; "Welsh
       syntax" [syn: {Welsh}, {Cambrian}]
   n 1: from 544 million to about 500 million years ago; marine
      invertebrates [syn: {Cambrian}, {Cambrian period}]
   2: a native or resident of Wales [syn: {Welshman}, {Welsh},
     {Cambrian}, {Cymry}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top