ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burton

B ER1 T AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burton-, *burton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burton[N] เครื่องชักรอกเบาแบบเดี่ยวหรือคู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burton Signแนวเส้นสีน้ำเงินพบที่เหงือกในโรคพิษตะกั่วเรื้อรัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Burton Quinn. He owns and operates Quinnland Safari Park.นี่คือเบอร์ตัน ควินน์ เจ้าของควินน์แลนด์ซาฟารีปาร์ค Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You don't understand. Burton Quinn is a powerful man.คุณไม่เข้าใจ ควินน์มีอำนาจมากนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Shawn Spencer and Mr. Burton Guster.ชอว์น สเปนเซอร์กับเบอร์ตัน กัสเตอร์ American Duos (2007)
Fine, but I'm putting up the official Burton Guster spoiler alert.เอาเถอะ ฉันกำลังเสนองานให้กับเบอร์ตัน กัสเตอร์ เกี่ยวกับสัญญาณกันขโมย American Duos (2007)
Yes, this is Shawn Spencer and Burton Guster... our resident psychic team.ใช่แล้ว... นี่คือชอว์น สเปนเซอร์และเบอร์ตัน กัสเตอร์ ผู้เข้าร่วมกลุ่มงานจิตวิทยาของพวกเรา American Duos (2007)
Jack Burton.แจ็ค เบอร์ตัน Chuck Versus the DeLorean (2008)
Good to see you again, Mr. Burton.ดีใจที่ได้เจอคุณอีก, คุณเอร์ตัน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
You must think I'm a fool, Mr. Burton.และเราจะได้จัดการ เรื่องยุ่งๆพวกนี้. คุณต้องคิดว่าผมโง่แน่แน่ , มิสเตอร์ เบอร์ตัน. Chuck Versus the DeLorean (2008)
- to Mr. Burton.กับมิสเตอร์ เบอร์ตัน Chuck Versus the DeLorean (2008)
We've tracked down Jack Burton.เราได้ตรวจพบ แจ๊ค เบอร์ตั้นแล้ว Chuck Versus the DeLorean (2008)
As you know, Mr. Burton was invaluable in the seizure of these funds.อย่างที่ท่านทราบ นายเบอร์ตั้นมีส่วนช่วย ในการจับกุมครั้งนี้มาก Chuck Versus the DeLorean (2008)
Christmas at the Burton household meant the annual Salvation Army con job.คริสมาสที่บ้านเบอร์ตัน หมายถึงงานช่วยเหลือสังคมประจำปี Chuck Versus Santa Claus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burtonI afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections.

CMU English Pronouncing Dictionary
BURTON    B ER1 T AH0 N
BURTON'S    B ER1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burton    (n) bˈɜːʴtn (b @@1 t n)
burtons    (n) bˈɜːʴtnz (b @@1 t n z)
Burton-upon-Tren    (n) bˌɜːʴtn-əpɒn-trˈɛnt (b @@2 t n - @ p o n - t r e1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Burton
   n 1: English explorer who with John Speke was the first European
      to explore Lake Tanganyika (1821-1890) [syn: {Burton},
      {Richard Burton}, {Sir Richard Burton}, {Sir Richard
      Francis Burton}]
   2: Welsh film actor who often co-starred with Elizabeth Taylor
     (1925-1984) [syn: {Burton}, {Richard Burton}]
   3: a strong dark English ale

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top