ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bros

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bros-, *bros*, bro
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brose(โบรส) n. ข้าวต้มข้าวโอต
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
cerebrospinaladj. เกี่ยวกับสมองและไขสันหลัง
cerebrospinalfluidน้ำสมองร่วมไขสันหลัง
fibrosisn. การสร้างหรือเกิดเนื้อเยื่อมากผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were awesome, bros. Far out.เราก็น่ากลัว Bros ไกลออกไป Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Evening, bros.เย็น Bros Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Dad, I'm ready to play "Smash Bros."พ่อครับ ผมพร้อมจะเล่น สแมชบราเดอร์แล้ว Zathura: A Space Adventure (2005)
You told him you'd play "Smash Bros."?พ่อบอกเขาจะเล่น สแมชบราเดอร์หรอ ? Zathura: A Space Adventure (2005)
No, I didn't tell him I was gonna play "Smash Bros."ไม่ พ่อไม่ได้บอกจะเล่น สแมชบราเดอร์ Zathura: A Space Adventure (2005)
Listen up, bros, listen up. Bellick, I got one for you.ฟังหน่อยพวก เบลลิคฉันจะถามนาย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Lumiere Bros.Lumiere BrosAlmost Love (2006)
You and I,we're not bros.นายกับฉันไม่ได้เป็นพี่น้องกัน Otis (2006)
WARNER BROS. IS MAKING A MOVIE.วอร์เนอร์ บรอส์ กำลังเอาไปสร้างหนังน่ะ Poison Ivy (2007)
Bros before hos.ได้หญิงห้ามทิ้งเพื่อน Transformers (2007)
Hey, we're still bros, alright?เฮ้พวก เรายังเป็นเพื่อนกัน ตกลงไหม? Shelter (2007)
Hey, that's what bros are for.เฮ้ สำหรับพี่น้องนะ Chuck Versus the Break-Up (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกโรงเรียน[v. exp.] (kē rōngrīen) EN: pay truant from school   FR: faire l'école buissonnière ; s'absenter de l'école sans autorisation ; manquer les cours ; sécher le lycée (fam.) ; brosser les cours (fam. - Belg.)
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
แปรง[n.] (praēng) EN: brush   FR: brosse [f]
แปรง[n.] (praēng) EN: hair brush   FR: brosse à cheveux [f]
แปรง[v.] (praēng) EN: brush   FR: brosser
แปรงฟัน[v. exp.] (praēng fan) EN: brush one's teeth   FR: se brosser les dents
แปรงขัดเล็บ[n. exp.] (praēng khat lēp) EN: nail brush   FR: brosse à ongles [f]
แปรงลบกระดาน[n.] (praēng lop kradān) EN: eraser   FR: brosse à tableau [f]
แปรงปัดผม[n. exp.] (praēng pat phom) FR: brosse à cheveux [f]
แปรงผม[n. exp.] (praēng phom) FR: brosse à cheveux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROSZ    B R AA1 SH
BROST    B R AA1 S T
BROSS    B R AO1 S
BROSE    B R OW1 Z
BROSH    B R AA1 SH
BROSCH    B R AO1 SH
BROSKY    B R AA1 S K IY0
BROSKI    B R AW1 S K IY0
BROSIUS    B R OW1 S IY0 IH0 S
BROSNAN    B R AA1 S N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bros    (n) brˈɒs (b r o1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brosche {f} | Broschen {pl}brooch | brooches [Add to Longdo]
Broschüre {f} | Broschüren {pl}booklet | booklets [Add to Longdo]
Broschüre {f}; Prospekt {n} | Broschüren {pl}; Prospekt {pl}brochure | brochures [Add to Longdo]
Broschüre {f}; Werbeprospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
broschiert {adj}paper; paper-bound [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレブロシド[, sereburoshido] (n) cerebroside [Add to Longdo]
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
骨髄線維症[こつずいせんいしょう, kotsuzuisen'ishou] (n) myelofibrosis [Add to Longdo]
振動計[しんどうけい, shindoukei] (n) vibrometer; vibroscope [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
髄液[ずいえき, zuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]
男兄弟[おとこきょうだい, otokokyoudai] (n) brothers; bros [Add to Longdo]
低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん, teizuiekiatsushoukougun] (n) cerebrospinal fluid hypovolemia; CSF hypovolemia; intracranial hypotension syndrome [Add to Longdo]
嚢胞性繊維症[のうほうせいせんいしょう, nouhouseisen'ishou] (n) cystic fibrosis; mucoviscidosis [Add to Longdo]
脳脊髄液[のうせきずいえき, nousekizuieki] (n) cerebrospinal fluid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top