ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

br

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -br-, *br*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
braxton hick contraction(n) การเจ็บเตือนก่อนคลอด (เจ็บท้องก่อนปวดท้องคลอดจริงๆ)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bring tobring about

English-Thai: Longdo Dictionary
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน
brand new(adj) ใหม่ล่าสุด
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
break up with so.เลิกคบ
brick(vi, vt, slang) (สแลง) เสีย, พัง, ถูกทำลาย, ไม่ทำงาน, หมดค่าลง (เหมือนเป็นเพียงแค่ก้อนอิฐ) เช่น Apple says unlocked iPhones will brick after software update.
briefs(n) |ใช้เป็นพหูพจน์| กางเกงใน, See also: underwear, Syn. underpants
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, See also: breeches, Syn. trousers
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, See also: bronchus, bronchi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Br.(abbr) คำย่อของ British
bra(n) เสื้อชั้นในสตรี, Syn. brassiere
bro(n) พี่หรือน้องชาย (คำไม่เป็นทางการ)
brae(n) ส่วนไหล่เขา
brag(n) คำพูดอวดดี, See also: การพูดอวดดี, Syn. boast
brag(vi) พูดอวดดี, See also: ฝอย, Syn. boast
bran(n) รำข้าว, Syn. husk
bran(n) อาหารที่ได้จากรำข้าวและเมล็ดธัญพืช
brat(n) คนเลว
braw(adj) ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
br'er(เบรอ) n. ดูbrother
bra(บรา) n. เสื้อชั้นในสตรี', Syn. brassiere
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
brachialadj. เกี่ยวกับแขน,ปีก,แขนท่อนบน,ขาหน้า
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
bracketing(แบรค'คิททิง) n. ชุดที่ค้ำ
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty

English-Thai: Nontri Dictionary
brace(n) เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,ที่รั้ง,เครื่องหมายปีกกา
brace(vt) ค้ำไว้,รั้งไว้,เหนี่ยวไว้,มัดแน่น,หนุนไว้
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
braces(n) สายโยงกางเกง
bracing(adj) ค้ำจุน,ซึ่งทำให้มั่นคง
bracken(n) ต้นเฟิร์น
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
brackish(adj) เค็ม,กร่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brace root; prop root; stilt rootรากค้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brace; orthosisอุปกรณ์พยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
brachแบร็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brachialของแขน, -แขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachialgiaอาการปวดแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brachiate; brachiferousแตกสาขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brachiferous; brachiateแตกสาขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
brachiopodแบรคิโอพอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brachiotomyการตัดแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]
Bracesเบรส,อุปกรณ์สำหรับดาม;เบรศ;เครื่องพยุงหลัง;เครื่องพยุงขา;กายอุปกรณ์;เหล็กประกบ;กายอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]
Braces, Backกายอุปกรณ์เสริมหลัง [การแพทย์]
Braces, Bowlegกายอุปกรณ์เสริมขาโก่ง [การแพทย์]
Braces, Campกายอุปกรณ์เสริมใช้บังคับข้อตะโพกให้กาง [การแพทย์]
Braces, Elbowกายอุปกรณ์เสริมข้อศอก [การแพทย์]
Braces, Elbow, Freeกายอุปกรณ์เสริมข้อศอกชนิดอิสระ [การแพทย์]
Braces, Four Poster, Cervicalกายอุปกรณ์เสริมคอมีเสาค้ำ4แท่ง [การแพทย์]
Braces, Functionalกายอุปกรณ์เสริมหน้าที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brain attack(n) เส้นเลือดในสมองแตก
brake an agreement(vt) ละเมิดสัญญา
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala)(n) ใบบัวบก
brass(slang) พวกตำรวจหรือทหารยศสูงๆ
brass ring(n) โอกาสทอง
bratty(adj) เด็กที่ชอลทำเสียงอึกทึก, เสียงอึกทึก
brb[บี-อาร์-บี ((I'll) be right back)] (slang) เดี๋ยวกลับมา, อีกครู่หนึ่งจะกลับมา
break down into(vt) แบ่งออกเป็น
Break the ice(phrase) ละลายพฤติกรรม
Breakdown Truck(n) รถลาก, See also: Tow Truck American Language, Syn. Breakdown LorryBritish Language

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, baby, me and all my gir Is Are br ingin' on the fir eBut baby me and all my girls Are bringin' on the fire Burlesque (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
br1. Finely chop the chicken breast meat.
br4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
brA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
brA big bridge was built over the river.
brA big fire broke out after the earthquake.
brAbout an hour's walk brought us to the lake.
brA brass band is marching along the street.
brA breakdown in the negotiations will mean war.
brA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
brA bridge gives access to the island.
brA bridge was built across the river.
brA bright child is curious about life and reality.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาขาสำนักงาน(n) branch office, Syn. สาขา, สาขาย่อย, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสาขาสำนักงานในส่วนภูมิภาค 3 แห่งคือสาขาภาคใต้ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสาขาภาคเหนือ, Count Unit: สาขา, Thai Definition: สำนักงานที่แยกออกมาจากสำนักงานใหญ่
ภาส(n) light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ต้มจืด(n) soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai Definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
น่าใจหาย(adj) breathtaking, See also: startling, astounding, astonishing, Syn. น่าตกใจ, Example: ราคาหุ้นนั้นตกลงพรวดพราดอย่างน่าใจหาย
ประเทืองปัญญา(v) enrich one's mind, See also: broaden one's mind, Example: หนังสือของผู้เขียนล้วนมีคุณค่าและประเทืองปัญญาให้กับผู้อ่าน, Thai Definition: ทำให้สติปัญญาดีขึ้น
พอสังเขป(adv) briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
พ่อพันธุ์(n) breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว(adj) brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai Definition: กล้าทางมุทะลุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอมป์[aēm] (n) EN: amp ; ampli  FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบปริคอต[aeppárikhǿt] (n) EN: abricot  FR: abricot [m]
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารมื้อเช้า[āhān meū chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit-déjeuner [m]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary
BRA B R AA1
BRO B R OW1
BRAE B R EY1
BRAM B R AE1 M
BRAD B R AE1 D
BRAG B R AE1 G
BRAN B R AE1 N
BRAT B R AE1 T
BRAS B R AA1 S
BRAC B R AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bra (n) brˈaː (b r aa1)
brio (n) brˈiːou (b r ii1 ou)
Bren (n) brˈɛn (b r e1 n)
Brig (n) brˈɪg (b r i1 g)
Brit (n) brˈɪt (b r i1 t)
Brno (n) bˈɜːʳnou (b @@1 n ou)
Bros (n) brˈɒs (b r o1 s)
brad (n) brˈæd (b r a1 d)
brae (n) brˈɛɪ (b r ei1)
brag (v) brˈæg (b r a1 g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough, #1,385 [Add to Longdo]
精彩[jīng cǎi, ㄐㄧㄥ ㄘㄞˇ, ] brilliant; splendid, #1,457 [Add to Longdo]
[nǎo, ㄋㄠˇ, / ] brain, #1,624 [Add to Longdo]
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop, #1,690 [Add to Longdo]
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren, #1,722 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] bridge, #1,960 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] breast; lady; milk, #2,600 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
brauchenต้องการ
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
brauchen zu inf.(vi) จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ihr braucht nicht auf mich zu warten. พวกเธอไม่จำเป็นต้องรอฉันนะ
braun(adj) ที่มีสีน้ำตาล
Bräutigam(n) |der, pl. Bräutigame/Bräutigams| เจ้าบ่าว
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย
breit(adj) กว้าง
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด
brennen(vi) |brannte, hat gebrannt| ไฟไหม้ เช่น Das Gebäude brennt. ตึกกำลังไฟไหม้, See also: Related: verbrennen, anbrennen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Branche {f}; Abteilung {f}(n) สาขา แผนก
brechen(n, vi, vt, modal, ver) brechen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandlehm {m}burnt clay [Add to Longdo]
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Bravour {f}bravura [Add to Longdo]
Brauer {m}; Brauerin {f}; Bierbrauer {m} | Brauer {pl}; Bierbrauer {pl}brewer | brewers [Add to Longdo]
Brennstofffilter {m}fuel filter [Add to Longdo]
Brandschutzklappe {f}fire damper [Add to Longdo]
Brandkatastrophe {f}fire disaster [Add to Longdo]
Brachland {n}fallow land [Add to Longdo]
Brackwasser {n}brackish water [Add to Longdo]
Brät {m,n} [cook.]sausage meat [Add to Longdo]
Bräune {f}quinsy [Add to Longdo]
Bräutigam {m} | Bräutigamme {pl}bride groom; bridegroom | bridegrooms [Add to Longdo]
Brain-Truster {m}brain truster [Am.] [Add to Longdo]
Bramsegel {n} [naut.]topgallant sail [Add to Longdo]
Branche {f}; Abteilung {f}branch [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
brun(adj) |f. -e| ที่มีสีน้ำตาล
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
célèbre(adj) |f:célèbre| มีชื่อเสียง ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Le pianiste canadien Glenn Gould était célèbre aussi bien pour son talent fabuleux que pour cette manie particulière qu’il avait en plein concert de se balancer d’avant en arrière et de se fredonner à voix haute les morceaux qu’il jouait.
concombre(n) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
broken heart(n, name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリブレート[きゃりぶれーと, kyaribure-to] calibration (vs) [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
乳癌[にゅうがん, nyuugan] Brustkrebs [Add to Longdo]
乳首[ちくび, chikubi] Brustwarze [Add to Longdo]
[い, i] Brunnen [Add to Longdo]
井戸[いど, ido] Brunnen [Add to Longdo]
井泉[せいせん, seisen] Brunnen [Add to Longdo]
兄弟[きょうだい, kyoudai] Brueder, Geschwister, Bruder, Schwester [Add to Longdo]
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
制動機[せいどうき, seidouki] Bremse [Add to Longdo]
可燃性[かねんせい, kanensei] brennbar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Br
   n 1: a nonmetallic heavy volatile corrosive dark brown liquid
      element belonging to the halogens; found in sea water [syn:
      {bromine}, {Br}, {atomic number 35}]
   2: a Marxist-Leninist terrorist organization that arose out of a
     student protest movement in the late 1960s; wants to separate
     Italy from NATO and advocates violence in the service of
     class warfare and revolution; mostly inactive since 1989
     [syn: {Red Brigades}, {Brigate Rosse}, {BR}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top