ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boer

B AO1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boer-, *boer*
หรือคุณหมายถึง bör?
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boer(โบ'เออ,บัวร์) n. ชาวโบเออร์ในแอฟริกาใต้ สืบเชื้อสายมาจากชาวเนเธอร์แลนด์)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once traveled through the southern interior of Africa with the Dutch during the Boer War.ผมเคยไปแอฟริกาใต้ครั้งหนึ่ง กับท่านดุชตอนมีสงคราม Death Didn't Become Him (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOER B AO1 R
BOERS B AO1 R Z
BOERGER B AO1 R G ER0
BOERMAN B AO1 R M AH0 N
BOERNER B AO1 R N ER0
BOERSMA B AO1 R S M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Boer (n) bˈouər (b ou1 @ r)
Boers (n) bˈouəz (b ou1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burenkrieg {m} [hist.]Boer War [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボーア人;ブーア人[ボーアじん(ボーア人);ブーアじん(ブーア人), bo-a jin ( bo-a nin ); bu-a jin ( bu-a nin )] (n) Boer [Add to Longdo]
ボーア戦争;ブーア戦争[ボーアせんそう(ボーア戦争);ブーアせんそう(ブーア戦争), bo-a sensou ( bo-a sensou ); bu-a sensou ( bu-a sensou )] (n) (second) Boer War (1899-1902) [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise [Add to Longdo]
見覚える[みおぼえる, mioboeru] (v1,vt) to remember; to recollect; to recognize; to recognise [Add to Longdo]
三日月燕魚[みかづきつばめうお;ミカヅキツバメウオ, mikadukitsubameuo ; mikadukitsubameuo] (n) (uk) golden spadefish (Platax boersii, species of Indo-West Pacific spadefish found in Indonesia, New Guinea, and the Philippines); Boer's batfish [Add to Longdo]
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience) [Add to Longdo]
南アフリカ戦争[みなみアフリカせんそう, minami afurika sensou] (n) (obsc) (See ボーア戦争) (second) Boer War (1899-1902) [Add to Longdo]
南ア戦争;南阿戦争[なんあせんそう(南阿戦争);なんアせんそう(南ア戦争), nan'asensou ( minami a sensou ); nan a sensou ( minami a sensou )] (n) (obsc) (See ボーア戦争) (second) Boer War (1899-1902) [Add to Longdo]
聞き覚える;聞きおぼえる[ききおぼえる, kikioboeru] (v1,vt) (1) (See 聞き覚えがある) to be familiar; (2) to learn by ear; to pick up knowledge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Boer
   n 1: a white native of Cape Province who is a descendant of
      Dutch settlers and who speaks Afrikaans [syn: {Afrikaner},
      {Afrikander}, {Boer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top