ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bo

B OW1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bo-, *bo*
Possible hiragana form:
English-Thai: Longdo Dictionary
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., Syn. toilet
bog(n, slang) ห้องส้วม, See also: loo, Syn. toilet
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
bone meal(n) กระดูกป่น, Syn. ground bone
bonobo(n) ลิงในสปีชีส์ Pan paniscus คล้ายชิมแปนซีแต่ตัวเล็กกว่า พบในป่าประเทศซาอีร์, Syn. pygmy chimpanzee
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
bookstore(n) ร้านหนังสือ
bottle cap(n, jargon) ฝาขวด, See also: crown cap
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boa(n) งูเหลือม, See also: งูหลาม, งูเหลือม, Syn. boa constrictor
bob(vi) ผงกหัว
bob(n) สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม
bob(n) การผงกศีรษะ, Syn. nod
bob(vi) ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ
bob(vi) เคาะเบาๆ เร็วๆ
bob(vt) ผงกศีรษะ, Syn. nod
bob(n) ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง, See also: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ
bob(vt) ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น, Syn. cut
bob(n) สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
boa(n) งูเหลือม
boar(n) หมี,หมูป่า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
boarding(n) การกินอาหารนอกบ้าน
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi, vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
board๑. สำนักงานคณะกรรมการ๒. คณะกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boardสำนักงาน (คณะกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of directorsคณะกรรมการบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Board of Tradeกระทรวงพาณิชย์ (อังกฤษสมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board, countingคณะกรรมการตรวจคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board, sanitaryคณะกรรมการสุขาภิบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
boart; boort; bortบอร์ต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Board lotหน่วยการซื้อขาย, Example: จำนวนหน่วยขั้นต่ำของหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้มีการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main Board) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ 1 หน่วยซื้อขาย หรือ 1 Board Lot เท่ากับ 100 หุ้น (หรือหน่วยลงทุนหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หลักทรัพย์ใดมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน 6 เดือน หนึ่งหน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 50 หุ้น หรือ 50 หน่วยลงทุนหรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]
Board, Animalไม้กระดานรองหนู [การแพทย์]
Board, Lapแผ่นกระดาษรองรับใต้ข้อศอก,แผ่นกระดานรองรับใต้ข้อศอก [การแพทย์]
Board, Magneticแผ่นกระดานแม่เหล็ก [การแพทย์]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]
Boards of directorsคณะกรรมการบริษัท [TU Subject Heading]
Boards of tradeหอการค้า [TU Subject Heading]
Boatmenชาวเรือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bob(n, vi, slang) ผู้หญิงอ้วน,มีเซ็ก,blowjob,เหี้ย! (คำด่าในแง่ลบ) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา
body corporateนิติบุคคล
body man[บอดี้แมน] (n, jargon) ผู้ช่วยส่วนตัวของนักการเมือง หรือ ผู้สมัครชิงตำแหน่งทางการเมือง (ศัพท์ในวงการเมืองอเมริกัน)
bodyboarding(n) การเล่นกระดานโต้คลื่น
boff(vt, slang) มีเซ็กส์กับ.., ฟัน, แอ้ม, อึ๊บ, Syn. euphemism-sexual intercourse
bokeh(n) การถ่ายรูปให้เป็นแบบชัดตื้น (หน้าชัดหลังเบลอ)
bombardier beetle(n) แมลงตด
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด
bombshell(n) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Mary, Mary, bo Birley, Bonana fanna ¶ Fo Firley, fee fy mo Mary, Mary!แมรี่ แมรี่ โบ-เบอรี่ บานาน่า แฟนน่า โฟรี่ ฟี-ไฟ-โฟ แมรี่ แมรี่ Punchline (1988)
¶ Jesus, Jesus, bo Jesus, Bonana fanna ¶ Fo Jesus, fee fy mo Jesus, Jesus!จีซัส จีซัส โม-จีซัส บานาน่า-แฟนน่า โฟ-จีซัส ฟี-ไฟ-โฟ จีซัส จีซัส Punchline (1988)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
Quiet, Bo Peep, or your sheep get run over!เงียบนะ, โบ พีพ, หรือจะให้แกะของเธอหลุดออกไป! Toy Story (1995)
- I Kissing Sounds, Bo Giggles]-ฉันชอบเสียงจูบ, โบ กิ้กเกิ้ล Toy Story (1995)
Bo had an old baby monitor.โบมีอันนึง เก่าแล้ว Signs (2002)
Bo has this thing about her drinking water.โบเป็นแบบนี้ประจำ Signs (2002)
Bo has a bad feeling.โบรู้สึกไม่ดีนะครับ Signs (2002)
Tell Bo to listen to her brother.บอกโบ ให้เชื่อฟังพี่ Signs (2002)
Bo Sox win it 6 to 5.Bo Sox ชนะ 6 ต่อ 5 Zathura: A Space Adventure (2005)
The bo - Sorry.เจ้านา ขอโทษ Just My Luck (2006)
BO Y: "l saw the sun rise over the valley for the first time in 1 0 years,"เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ" "และข้ารู้ ว่าข้าถึงมาตุภูมิแล้ว" Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bo1980 was the year when I was born.
bo2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
bo2. Sew together the shoulder of the garment body.
bo4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
boA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
boA baby boy was born to them.
boA baby deer can stand as soon as it is born.
boA baby was born to them.
boA balance of mind and body.
boA bear will not touch a dead body.
boA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
boA big wave swept the man off the boat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยืม(n) borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
ผู้ออกคำสั่ง(n) commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count Unit: คน
วีรกรรม(n) bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai Definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ข้าวต้มกุ๊ย(n) rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai Definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ค่ายมวย(n) boxing camp, Example: ผู้จัดการค่ายมวยถูกจับกุมในสนามมวยลุมพินี, Count Unit: ค่าย, แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่ฝึกซ้อมมวย, ที่เก็บตัวนักมวย
คุยนักคุยหนา(v) brag, See also: boast, talk big, swagger, vaunt, Syn. คุยโว, คุยโต, Example: เขาคุยนักคุยหนาตั้งแต่ยังมาไม่ถึงบ้านว่า ทางบ้านมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านอื่นในบริเวณนั้น, Thai Definition: บรรยายสรรพคุณเกินจริงครั้งแล้วครั้งเล่า
คู่ซ้อม(n) boxing partner, See also: sparring partner, Example: นักมวยกำลังซ้อมมวยกับคู่ซ้อมสามคน, Count Unit: คู่, Thai Definition: คนที่ฝึกเล่นร่วมกัน
คู่ซี้(n) boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count Unit: คู่, Notes: (ปาก)
เช็คเด้ง(n) bounced cheque, See also: bounced check, bad cheque, Syn. เช็คสปริง, Example: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง, Thai Definition: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน, Notes: (ปาก)
เพื่อนซี้(n) close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [m]
ไอ้น้อง[ainøng] (n) EN: kid ; boy
อำพราง[amphrāng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over  FR: camoufler ; déguiser
อ่าน[ān] (v) EN: read  FR: lire ; bouquiner (fam.)
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BO B OW1
BOB B AA1 B
BOK B AA1 K
BOG B AO1 G
BOE B OW1
BOL B AA1 L
BOG B AA1 G
BOM B AA1 M
BOA B OW1 AH0
BON B AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bo (uh) bˈou (b ou1)
Bob (n) bˈɒb (b o1 b)
boa (n) bˈouə (b ou1 @)
bob (v) bˈɒb (b o1 b)
bog (v) bˈɒg (b o1 g)
boh (uh) bˈou (b ou1)
boo (v) bˈuː (b uu1)
bow (v) bˈou (b ou1)
bow (v) bˈau (b au1)
box (v) bˈɒks (b o1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael, #43 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble, #245 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit, #336 [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, / ] bonus; popular; red; revolutionary, #569 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, / ] book; letter; same as 書經|书经 Book of History, #657 [Add to Longdo]
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher, #1,340 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal, #1,446 [Add to Longdo]
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor, #1,448 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland, #1,747 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
母音[ぼいん, boin] สระ
[ぼく, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
牧師[ぼくし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ
忘年会[ぼうねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
防錆油[ぼうせいゆ, bouseiyu] (n) น้ำมันกันสนิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぼう, bou] ท่อนไม้ หรือ เหล็กเส้นตรง
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n) กล้องโทรทัศน์, See also: R. telescope
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n) กล้องส่องทางไกล, See also: R. telescope
防寒[ぼうかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
妨害[ぼうがい, bougai] รบกวน,ทำให้เป็นอุปสรรค
防御[ぼうぎょ, bougyo] (n, adj) การป้องกันถัย (จากการรุกราน)
防具[ぼうぐ, bougu] (n) ชุดเกราะ, เครื่องป้องกัน
膀胱炎[ぼうこうえん, boukouen] กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
膨潤[ぼうじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] TH: การรับสมัคร  EN: recruiting (vs)
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] TH: ผ้าขี้ริ้ว  EN: an old rag
母性[ぼせい, bosei] TH: ความเป็นแม่  EN: maternal
墓地[ぼち, bochi] TH: สุสาน  EN: cemetery
墓地[ぼち, bochi] TH: หลุมฝังศพ  EN: graveyard
暴挙[ぼうきょ, boukyo] TH: การกระทำทารุณกรรม  EN: a reckless action
暴挙[ぼうきょ, boukyo] TH: ความรุนแรง  EN: violence

German-Thai: Longdo Dictionary
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der, pl. Böden| ฐาน
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Bohne(n) |die, pl. Bohnen| ถั่ว
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Bonität(n) |die| สถานภาพทางการเงิน, ประวัติด้านการเงิน
Bonnเมืองบอนน์ เมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกในสมัยก่อน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer(n) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordscheibe {f}flanged wheel [Add to Longdo]
Bob {m} [sport]bob; bobsleigh [Add to Longdo]
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke {pl} | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Bock {m}; Auflagebock {m} [techn.]trestle; dog [Add to Longdo]
Bockbier {n}bock (beer) [Add to Longdo]
Bockbrücke {f}trestle bridge [Add to Longdo]
Bocken {n}buck [Add to Longdo]
Bockleiter {f}double ladder [Add to Longdo]
Bockmist {m}; Mist {m}; Scheiß {m}; Schwachsinn {m} [ugs.]bullshit (BS) [coll.] [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Bockspringen {n}leapfrog [Add to Longdo]
Bockwurst {f}bockwurst; sausage [Add to Longdo]
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea [Add to Longdo]
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boire|je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent| ดื่ม
Image:
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Bonsoir!
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: pâtisserie
boulot(n, slang) |m| งาน, Syn. travail

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
インクリボン[いんくりぼん, inkuribon] inked ribbon [Add to Longdo]
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
[ぼう, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]
亡夫[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[ぼうふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
傍受[ぼうじゅ, bouju] auffangen, abfangen [Add to Longdo]
傍系[ぼうけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
傍聴[ぼうちょう, bouchou] das_Zuhoeren, das_Anhoeren [Add to Longdo]
傍観[ぼうかん, boukan] das_Zuschauen, das_Zusehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  degenerate
  
  1. bozulmak, yozlaşmak, soysuzlaşmak, dejenere olmak
  2. düşmek sukut etmek
  3. (biyol.) cinsi bozulmak, daha alçak bir duruma düşmek . degenera'tion  yozlaşma, soysuzlaşma, bo
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top