ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bk

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bk-, *bk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lambkin(แลม'คิน) n. ลูกแกะเล็ก ๆ ,ผู้มีอายุน้อยและไร้เดียงสา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทม.(n) Bangkok, See also: BKK, Syn. กรุงเทพมหานคร
ธ.(n) bank, See also: bk., Syn. ธนาคาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กทม.[Kø.Thø.Mø.] (x) EN: BKK  FR: BKK
กรีฑาสถานแห่งชาติ[Krīthāsathān haengchāt] (n, prop) EN: National Stadium (Bkk)  FR: National stadium (Bkk) [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
噶当派[Gá dāng pài, ㄍㄚˊ ㄉㄤ ㄆㄞˋ, / ] Bkar-dgam-pa sect of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Abkürzung(n) |die, pl. Abkürzungen| คำย่อ
Abkürzung(n) |die, pl. Abkürzungen| วิธีลัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
バークリウム[ba-kuriumu] (n) berkelium (Bk); (P) [Add to Longdo]
亜界[あかい, akai] (n) (biological) subkingdom [Add to Longdo]
側生動物[そくせいどうぶつ, sokuseidoubutsu] (n) parazoan (member of an ancestral subkingdom of animals whose only surviving members are the sponges) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bk
   n 1: a radioactive transuranic element; discovered by bombarding
      americium with helium [syn: {berkelium}, {Bk}, {atomic
      number 97}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top