ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bic

B IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bic-, *bic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicarb(n) สารโซเดียมไบคาร์บอเนต
biceps(n) กล้ามเนื้อด้านหน้าของแขนส่วนบน
bicker(vi) โต้เถียง, Syn. squabble
bicycle(n) รถจักรยานสองล้อ, See also: รถถีบสองล้อ, Syn. bike
bicycle(vi) ขี่รถจักรยาน, See also: ถีบรถจักรยาน, Syn. cycle
bicameral(adj) (รัฐสภา) ซึ่งมีสองส่วน
bicyclist(n) นักขี่จักรยานสองล้อ, Syn. cyclist
bicarbonate(n) สารโซเดียมไบคาร์บอเนต
bicarbonate(n) สารไบคาร์บอเนต, See also: โซดาไฟ
bicentenary(n) ครบรอบสองร้อยปี, Syn. bicentennial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bicameral(ไบแคม'เมอรัล) adj. มี 2 กิ่งก้าน,มีสองห้อง,มีสองบ้าน, See also: bicameralism n. ดูbicameral bicamerist n. ดูbicameral
bicarbonaten. เกลือของคาร์บอนิคแอซิด
bicentenary(ไบเซน'ทีนารี) adj.,n. ดูbicentennial
bicentennial(ไบเซนเทน'เนียล) adj. เกี่ยวกับหรือบรรจบครบสองร้อยปี,เกิดขึ้นทุก 200 ปี n. การฉลองครบ 200 ปี
biceps(ไบ'เซพซฺ) n. กล้ามเนื้อลูกหนูที่โคนแขน
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bicycle(ไบ'ไซเคิล,-ซิค'เคิล) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ขี่) จักรยานสองล้อ, See also: bicyclist, bicycler n.
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
alembic(อะเลม' บิคป n. อุปกรณ์การต้มกลั่นที่มีปากหรือหัวเป็นจะงอย, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์, สิ่งที่กลั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
biceps(n) กล้ามเนื้อลูกหนู
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
bicuspid(adj) มีสองแฉก
bicuspid(n) ฟันกรามหน้า
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
cubic(adj) เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ,เกี่ยวกับกำลังสาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bicameral systemระบบสองสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bicameral system; bicameralismระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicameralism; bicameral systemระบบสองสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biceps๑. มีสองหัว๒. กล้ามเนื้อสองหัว๓. ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biceps jerk; reflex, bicepsรีเฟล็กซ์ไบเซ็ปส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicipital ribซี่โครงสองหัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bicollateral bundleท่อลำเลียงขนาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biconditionalมีเงื่อนไขสองทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biconditional proposition; biconditional; biconditional statementประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biconditional statement; biconditional; biconditional propositionประพจน์เงื่อนไขสองทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bicarbonate Reserveการรักษาไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate Sodiumไบคาบอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate Thresholdพิกัดของไบคาร์บอเนต [การแพทย์]
Bicarbonate-Carbonic Acid Systemระบบไบคาร์บอเนต-กรดคาร์บอนิค [การแพทย์]
Bicarbonatesไบคาร์บอเนต,สาร;เกลือของน้ำดีและด่าง;ไบคาร์บอเนต;ไบคาร์บอเนท [การแพทย์]
Bicarbonates, Endogenousร่างกายมีการสร้างไบคาร์บอเนตขึ้น [การแพทย์]
Bicencavityเว้าเป็นแอ่งเข้าหากัน [การแพทย์]
Bicepsกล้ามเนื้อหน้าแขนท่อนบน [การแพทย์]
Biceps Brachialisกล้ามเนื้อที่อยู่ตอนหน้าต้นแขนทำหน้าที่หงายมือ [การแพทย์]
Biceps Brachiiกล้ามเนื้องอข้อศอก,กล้ามเนื้อต้นแขน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bicycle way(n) ทางจักรยาน, See also: cycleway, Syn. bike way

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bicA bicycle race was held in Nagoya last year.
bicA bicycle will rust if you leave it in the rain.
bicA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
bicA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
bicBecause it is distant, it is painful by bicycle.
bicBecause of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.
bicBicycles keep to the left in Japan.
bicBill can ride a bicycle.
bicCan she ride a bicycle?
bicCan't he ride a bicycle?
bicCan't you ride a bicycle?
bicCan you ride a bicycle?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถจักรยาน(n) bicycle, Syn. จักรยาน, รถถีบ, Example: รถจักรยานหายเข้าไปในความมืดมิดของราตรีกาล, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น
ลูกหนู(n) biceps, See also: bulge of a muscle, Thai Definition: ส่วนที่นูนขึ้นบนกล้ามเนื้อเวลาเอามือดึงหรือฟันที่แขน
ไบคาร์บอเนต(n) bicarbonate, Thai Definition: เกลือจากกรดคาร์บอนิก โดยการที่โลหะเข้าแทนที่ไฮโดรเจนเพียง 1 อะตอม
จักรยาน(n) bicycle, See also: bike: cycle, Syn. รถถีบ, รถจักรยาน, Example: ฉันชอบขี่จักรยานเล่นที่สวนสน, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
เทวภาวะ(n) biconsonants, See also: dual consonants, Syn. เทวภาพ, Example: คำว่า สุวัณณ มีลักษณะที่เรียกว่า เทวภาวะ, Thai Definition: พยัญชนะที่ซ้อนกัน 2 ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[aērōbik] (n) EN: aerobics ; aerobic exercise  FR: aérobic [m] (anglic.)
ไบคาร์บอเนต[baikhābønēt] (n) EN: bicarbonate  FR: bicarbonate [m]
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ชุดแอโรบิก[chut aērōbik] (n, exp) FR: tenue d'aérobic [f]
จักรยาน[jakkrayān] (n) EN: bicycle ; bike ; cycle  FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานอากาศ[jakkrayān akāt] (n) FR: bicyclette [f] (fam.) ; retourné [m]
การเต้นแอโรบิก[kān ten aērōbik] (n, exp) EN: aerobic dance
การทะเลาะ[kān thalǿ] (n) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute  FR: querelle [f] ; dispute [f]
แข่งจักรยาน[khaeng jakkrayān] (x) EN: bicycle race  FR: cyclisme [m] ; course cycliste [f]
คำพยางค์เดียว[kham phayāng dīo] (n, exp) EN: monosyllabic word  FR: monosyllabe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIC B IH1 K
BICK B IH1 K
BICE B AY1 S
BICEP B AY1 S EH2 P
BICKER B IH1 K ER0
BICKEL B IH1 K AH0 L
BICKLE B IH1 K AH0 L
BICEPS B AY1 S EH2 P S
BICHLER B IH1 K L ER0
BICHSEL B IH1 K S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biceps (n) bˈaɪsɛps (b ai1 s e p s)
bicker (v) bˈɪkər (b i1 k @ r)
bickers (v) bˈɪkəz (b i1 k @ z)
bicycle (v) bˈaɪsɪkl (b ai1 s i k l)
Bicester (n) bˈɪstər (b i1 s t @ r)
bickered (v) bˈɪkəd (b i1 k @ d)
bicycled (v) bˈaɪsɪkld (b ai1 s i k l d)
bicycles (v) bˈaɪsɪklz (b ai1 s i k l z)
bicoastal (n) bˈaɪkˈoustəl (b ai1 k ou1 s t @ l)
bicameral (j) bˌaɪkˈæmərəl (b ai2 k a1 m @ r @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #3,680 [Add to Longdo]
单车[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike, #11,985 [Add to Longdo]
脚踏车[jiǎo tà chē, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike (Taiwan), #37,651 [Add to Longdo]
车铃[chē líng, ㄔㄜ ㄌㄧㄥˊ, / ] bicycle bell, #130,833 [Add to Longdo]
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] bicycle bell (with revolving cap), #239,109 [Add to Longdo]
[nào, ㄋㄠˋ, ] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal, #551,824 [Add to Longdo]
肱二头肌[gōng èr tóu jī, ㄍㄨㄥ ㄦˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] bicipital muscle; biceps [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
あどけない[adokenai] (adj-i) innocent; cherubic [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
ちびちび;ちびりちびり[chibichibi ; chibirichibiri] (adv,adv-to) (on-mim) making something last [Add to Longdo]
ちゃり;チャリ[chari ; chari] (n) (abbr) (col) (See ちゃりんこ) bicycle [Add to Longdo]
ちゃりんこ[charinko] (n) (1) (sl) child pickpocket; (2) (col) bicycle [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
びちゃびちゃ[bichabicha] (adj-na,adv,n,vs) splashing; dabbling [Add to Longdo]
アクアロビクス[akuarobikusu] (n) aquarobics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キュービック補間[キュービックほかん, kyu-bikku hokan] cubic interpolation [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions