ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bettina

B AH0 T IY1 N AH0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bettina-, *bettina*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, Bettina was your cousin. I forgot.ใช่แล้ว เบตติน่าคือญาตินายนี่ ฉันลืมไป Paper Towns (2015)
No! Bettina was not my cousin!ไม่ใช่ เบตติน่าไม่ใช่ญาติฉัน! Paper Towns (2015)
So, he throws a party. Bettina comes over, looks at me.แล้วเขาก็จัดปาร์ตี้ เบตติน่ามาด้วย เธอมองมาที่ฉัน Paper Towns (2015)
So you walked in, and Bettina went...แล้วนายก็เดินเข้าไป และเบตติน่าก็ตามไป Paper Towns (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BETTINA    B AH0 T IY1 N AH0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top