ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berton

B ER1 T AH0 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berton-, *berton*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just Senator Bertoni. She was the only other one in the room with us.มีแค่วุฒิฯ เบอร์โตนี่ นางเป็นอีกคนที่อยู่ในห้องกับพวกเรา Senate Murders (2010)
Bertoni, eh?เบอร์โตนี่รึ? Senate Murders (2010)
Sir, Senator Bertoni is not here.ท่านครับ ท่านวุฒิฯ เบอร์โตนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ Senate Murders (2010)
Senator Bertoni.วุฒิฯ เบอร์โตนี Senate Murders (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERTON    B ER1 T AH0 N
BERTONE    B ER0 T OW1 N IY0
BERTONI    B ER0 T OW1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bertoniameisenfänger {m} [ornith.]Bertoni's Antwren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top