ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bert

B ER1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bert-, *bert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berth(n) ที่นอนในเรือหรือรถไฟ, See also: ที่นอน, Syn. bunk, bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth
albertite(แอล' เบอไททฺ) n. แร่ชนิดหนึ่งคล้าย asphalt
civil libertyn. สิทธิของบุคคล
gilbert(กิล'เบิร์ท) n. หน่วยแรงแม่เหล็ก
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom
puberty(พิว'เบอที) n. วัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้,วัยหนุ่มวัยสาว, See also: pubertal adj.
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค

English-Thai: Nontri Dictionary
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
libertine(n) คนไร้ศีลธรรม,ผู้หลงระเริง,ผู้ปล่อยตัว
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ
puberty(n) ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bertBert doesn't go to high school, does he?
bertI'd like to reserve a sleeping berth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[Anboēt Aisatai] (num) EN: Albert Einstein  FR: Albert Einstein
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[Anusāwarī Thēphī Sērīphāp] (n, prop) EN: Statue of Liberty
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
อิสระ[itsara] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy  FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[itsaraphāp] (n) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation  FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident  FR: s'enhardir
คนเจ้าชู้[khon jaochū] (n, exp) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals  FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ความมีอิสระ[khwām mī itsara] (n, exp) EN: liberty  FR: liberté [f]
ความเป็นเอกราช[khwām pen ēkkarāt] (n, exp) EN: independence ; freedom ; liberation  FR: indépendance [f] ; liberté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERT B ER1 T
BERTI B EH1 R T IY0
BERTZ B ER1 T S
BERTY B ER1 T IY0
BERTE B ER1 T
BERTA B ER1 T AH0
BERTH B ER1 TH
BERTIE B ER1 T IY0
BERTCH B ER1 CH
BERTHA B ER1 TH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bert (n) bˈɜːʳt (b @@1 t)
berth (v) bˈɜːʳθ (b @@1 th)
Bertha (n) bˈɜːʳθə (b @@1 th @)
Bertie (n) bˈɜːʳtiː (b @@1 t ii)
berths (v) bˈɜːʳθs (b @@1 th s)
berthed (v) bˈɜːʳθt (b @@1 th t)
berthing (v) bˈɜːʳθɪŋ (b @@1 th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泊位[bó wèi, ㄅㄛˊ ㄨㄟˋ, ] berth, #21,130 [Add to Longdo]
卧位[wò wèi, ㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] berth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bertoniameisenfänger {m} [ornith.]Bertoni's Antwren [Add to Longdo]
Bertrandweber {m} [ornith.]Bertrand's Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
アルバートサウルス[aruba-tosaurusu] (n) Albertosaurus [Add to Longdo]
イトヒキギンザメ[itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish) [Add to Longdo]
カマンベール[kamanbe-ru] (n) camembert (fre [Add to Longdo]
カメンベール[kamenbe-ru] (n) camembert [Add to Longdo]
サイバーテロ[saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
シーバース[shi-ba-su] (n) sea berth [Add to Longdo]
シューベルト[shu-beruto] (n) Schubert; (P) [Add to Longdo]
ジルベール症候群[ジルベールしょうこうぐん, jirube-ru shoukougun] (n) Gilbert's Syndrome [Add to Longdo]
ダランベールのパラドックス[daranbe-ru no paradokkusu] (n) d'Alembert's paradox [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top