ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berri

B EH1 R IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berri-, *berri*
Possible hiragana form: べっり
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berries[SL] เหล้าองุ่น, See also: ไวน์, เหล้าไวน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Berriesเบอรี่ส์ [TU Subject Heading]
Berries, Blueลูกเบอร์ลี่สีน้ำเงิน [การแพทย์]
Berries, Miracleมิราเคิลเบอรี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we can find some berries or something.บางทีเราอาจจะหา ลูกเบอร์รี่ หรืออะไรก็ได้ Labyrinth (1986)
I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berriesNo! I'll eat medicinal roots and I'll eat wild berries The Great Jang-Geum (2003)
What about an arrangement of purple lisianthus with a spray of dark berries?ลองจัดด้วยดอกลิซิแอนทัสสีม่วง แล้วก็โรยด้วยลูกเบอรี่สีเข้มๆ In Buddy's Eyes (2008)
But my spirit animal tell me to gather... berries.แต่สัตว์ประจำจิตของผมบอกให้ผมเก็บ ลูกเบอร์รี่ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
It's also not pink and has no berries.และสีชมพูที่เห็นก็ไม่ใช่เบอร์รี่ด้วย The Bad Fish Paradigm (2008)
-Kopi what-wak? It's a coffee made from berries that have been passed by the Asian palm civet.รู้จักกันในนามของตัวอีเห็นเอเชียน่ะ It's a Wonderful Lie (2008)
Corn starch, you know some berries, a little liquish for the ladies.แป้งข้าวโพด กับ เบอร์รี่นิดหน่อย ทาลิปสติกของผู้หญิง Zombieland (2009)
Berries.ลูกเบอร์รี่ To Hell... And Back (2009)
No phones,wallets, Berries,whatever.ไม่มีโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ อะไรก็แล้วแต่ Hostile Takeover (2009)
They can eat berries.กินเบอรี่ ก็ได้ Alpha and Omega (2010)
Berries are really nutritious.เบอรี่มีสารอาหาร เยอะดีนะ Alpha and Omega (2010)
Instead, now, keep an open mind, I just want you to have an open mind here, we bring you berries.ตอนนี้ ฉันอยากให้นายเปิดใจให้กว้าง อยากให้เปิดให้กว้างๆเลย เราเก็บนี้มาให้ เบอรี่ Alpha and Omega (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berriThe berries were ripening almost as fast as we could gather them.
berriBirds feed on berries and corn seeds.
berriThe lovers roamed around the fields in search of wild berries.
berriI love all berries, but especially strawberries.

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRI    B EH1 R IY0
BERRIS    B EH1 R IY0 Z
BERRIE    B EH1 R IY0
BERRILL    B EH1 R AH0 L
BERRIES    B EH1 R IY0 Z
BERRIER    B EH1 R IY0 ER0
BERRIEN    B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIAN    B EH1 R IY0 AH0 N
BERRIOS    B EH0 R IY1 OW0 Z
BERRIGAN    B EH1 R IH0 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berries    (n) bˈɛrɪz (b e1 r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
生り物[なりもの, narimono] (n) farm products (fruit, berries, etc.) [Add to Longdo]
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish) [Add to Longdo]
接骨木[せっこつぼく;にわとこ, sekkotsuboku ; niwatoko] (n) red-berried elder tree [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top