ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berra

B EH1 R AH0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berra-, *berra*
Possible hiragana form: べっら
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
canberran. ชื่อเมืองหลวงของออสเตรเลีย

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Yogi Berra used to say, when you come to a fork in the road, take it.ดังเช่นคำพูดของโยคี เบอร์ร่า กล่าวไว้ เมื่อคุณมาถึงทางแยกตรงถนน ยอมรับมัน Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I believe it was Yogi Berra who once said, this is like deja vu all over again.ฉันเชื่อในสิ่งที่ Yogi Berra ได้พูดไว้ครั้งนึง มันเหมือนเดจาวู ทั้งหมดมันเกิดขึ้นซ้ำซาก Truth: Part 1 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด [n.] (khwām khlāt) EN: aberration   FR: aberration [f]
ความคลาดเคลื่อน[n.] (khwām khlātkhleūoen) EN: deviation ; aberration   
ความคลาดของแสง[n. exp.] (khwām khlāt khøng saēng) EN: aberration of light   
ความคลาดทรงกลม[n. exp.] (khwām khlāt songklom) EN: spherical aberration   
ความเพี้ยน[n.] (khwām phīen) EN: aberration   FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen sī) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
ผิดปกติ[adj.] (phitpakati = phitpokkati) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous   FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier

CMU English Pronouncing Dictionary
BERRA    B EH1 R AH0
BERRA'S    B EH1 R AH0 Z
BERRARD    B EH2 R AA1 R D
BERRARD    B ER0 AA1 R D

German-Thai: Longdo Dictionary
überragend(adj) ที่โดดเด่น เช่น der überragende Erfolg ความสำเร็จที่โดดเด่น, See also: S. hervorragend,

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンベラ[, kyanbera] (n) Canberra; (P) [Add to Longdo]
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
光行差[こうこうさ, koukousa] (n) (astronomical) aberration [Add to Longdo]
収差[しゅうさ, shuusa] (n) aberration [Add to Longdo]
常軌を逸した[じょうきをいっした, joukiwoisshita] (adj-f) aberrant [Add to Longdo]
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy [Add to Longdo]
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Berra
      n 1: United States baseball player (born 1925) [syn: {Berra},
           {Lawrence Peter Berra}, {Yogi}, {Yogi Berra}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top