ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benton

B EH1 N T AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benton-, *benton*
Possible hiragana form: べんとん
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bentoniteเบนทอไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bentoniteเบนทอไนต์ [การแพทย์]
bentonite groutingbentonite grouting, การอัดฉีดด้วยเบนทอไนต์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you believe it? Right here, in Benton?เหลือเชื่อเลยเนอะ ไม่คิดว่าที่เบ็นตันก็มีด้วย Strange Love (2008)
A murder in Benton.ฆาตกรรมใกล้บ้านเรา Strange Love (2008)
That's why I came back to Benton.ผมถึงได้กลับมาที่นี่ครับ The First Taste (2008)
He and his wife moved here when Benton was just a hole in the road.เขากับภรรยามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ตั้งเมือง The First Taste (2008)
We're not supposed to go without Mr. Benton.เราจะไม่ได้การสนับสนุนให้เข้าเมืองถ้าไม่มีคุณเบนตัน 24: Redemption (2008)
Mr. Benton worries too much and so do you.คุณเบนตันห่วงเรื่องนี้มาก แล้วแกล่ะ 24: Redemption (2008)
-You ask a Iot of questions. -That's what Mr. Benton says.เธอนี่คำถามมากจังนะ คุณเบ็นตันก็พูดแบบนี้ 24: Redemption (2008)
BENTON: Hey, willie, the supply truck's here. The boys could use some help.เ้ฮ้ วิลลี่ รถเสบียงมาแล้วอยากจะไปช่วยมั้ย 24: Redemption (2008)
BENTON: Very nice.สวยมากเลย 24: Redemption (2008)
BENTON: He left messages for you to see him at the embassy.เขาว่าเขามีข้อความ\มาถึงนายว่าให้ไปหาเขาที่สถาทูต 24: Redemption (2008)
BENTON: Hey, hey, hey, what's going on?เกิดอะไรขึ้น? 24: Redemption (2008)
Mr. Benton is very nice...คุณเบนตันเป็นคนดี 24: Redemption (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BENTON    B EH1 N T AH0 N
BENTONITE    B EH1 N T AH0 N AY2 T
BENTONVILLE    B EH1 N T AH0 N V IH2 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
ベントナイト[, bentonaito] (n) bentonite [Add to Longdo]
指猿[ゆびざる;ユビザル, yubizaru ; yubizaru] (n) (uk) (See アイアイ) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Benton
   n 1: United States artist whose paintings portrayed life in the
      Midwest and South (1889-1975) [syn: {Benton}, {Thomas Hart
      Benton}]
   2: United States legislator who opposed the use of paper
     currency (1782-1858) [syn: {Benton}, {Thomas Hart Benton},
     {Old Bullion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top