ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benin

B IY1 N IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benin-, *benin*
Possible hiragana form: べにん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบนิน[Bénin] (n, prop) EN: Benin   FR: Bénin [m]
กิ่งก้อย[kingkøi] (adj) EN: little ; small ; insignificant ; negligible ; trivial  FR: petit ; bénin ; insignifiant ; négligeable
ประเทศเบนิน[Prathēt Bénin] (n, prop) EN: Benin  FR: Bénin [m]
สาธารณรัฐเบนิน[Sāthāranarat Bēnin] (n, prop) EN: Republic of Benin   FR: République du Bénin [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENIN B IY1 N IH0 N
BENING B EH1 N IH0 NG
BENINATI B EH0 N IY0 N AA1 T IY0
BENINCASA B EH0 N IY0 N K AA1 S AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Benin (n) bˈɛnˈɪn (b e1 n i1 n)
Beninese (n) bˈɛnɪnˈiːz (b e1 n i n ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝宁[Bèi níng, ㄅㄟˋ ㄋㄧㄥˊ, / ] Benin, #47,012 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benin [geogr.]Benin (bj) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Benin [geogr.](n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬瓜[とうがん;とうが, tougan ; touga] (n) wax gourd (Benincasa hispida); ash gourd; white gourd; winter melon [Add to Longdo]
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Benin
      n 1: a country on western coast of Africa; formerly under French
           control [syn: {Benin}, {Republic of Benin}, {Dahomey}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top