ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benet

B EH1 N AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benet-, *benet*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benethamineเกลือเบเนธามีน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENET B EH1 N AH0 T
BENET B AH0 N EY1
BENET'S B EH1 N AH0 T S
BENET'S B AH0 N EY1 Z
BENETTI B EH0 N EH1 T IY0
BENETTON B EH1 N AH0 T AH0 N
BENETTON B EH1 N AH0 T AO0 N
BENETTON'S B EH1 N AH0 T AH0 N Z
BENETTON'S B EH1 N AH0 T AO0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝纳通[bèi nà tōng, ㄅㄟˋ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄥ, / ] Benetton, clothes company, #73,949 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benetzbarkeit {f}wettablility [Add to Longdo]
benetztes Thermometerwet-bulb thermometer [Add to Longdo]
benetzen | benetzend | benetzt | er/sie benetzt | ich/er/sie benetzteto wet | wetting | wetted | he/she wets | I/he/she wetted [Add to Longdo]
benetzbar {adj}wettable [Add to Longdo]
Benetzung {f}wetting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバネティックス;サイバネティクス;サイベネティックス[saibaneteikkusu ; saibaneteikusu ; saibeneteikkusu] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Benet
   n 1: United States poet; brother of William Rose Benet
      (1898-1943) [syn: {Benet}, {Stephen Vincent Benet}]
   2: United States writer; brother of Stephen Vincent Benet
     (1886-1950) [syn: {Benet}, {William Rose Benet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top