ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bel

B EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bel-, *bel*
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
belv(n) twelv

English-Thai: Longdo Dictionary
Label whore[เล'เบล ฮอร์] (n, slang) คนที่คลั่งไคล้หลงใหลในเสื้อผ้าเครื่องใช้แบรนด์เนม, See also: brand whore, Syn. tag hag

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bel(n) หน่วยวัดเสียง, See also: เบล
bell(n) ระฆัง, See also: กระดิ่ง, กริ่งประตู, Syn. alarm
bell(n) ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง, See also: ทรงกระดิ่ง, ทรงระฆัง
bell(n) กริ่งสัญญาณ
bell(vt) ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง
bell(n) เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ
bell(vi) ร้องหรือหอน
bell(sl) โทรหา
belt(n) เข็มขัด, See also: สายคาดเอว
belt(n) สายพาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bel(เบล) n. 10 decibels
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belated(บิเล'ทิค) adj. ล่าช้า,ยังค้างอยู่, Syn. late, overdue
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
belay(บิเล') vt. belayed,belaying,belays} มัดกับหลัก,หยุด,ผูกมัด,เอาเชือกผูกกับตัว vi. เอาเชือกผูก
belch(เบลชฺ) vt.,vi. {belched,belching,belches} เรอ,พ่นออก
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass, annoy, vex
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
belated(adj) ล่าช้า,สายไป,ยังค้างอยู่
belay(vt) ผูก,มัด
belch(vi, vt) เรอ,ปล่อยออก,พ่นออก
beldam(n) ยายแก่
beldame(n) ยายแก่
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belเบล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
belchเรอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beliefความเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Bell's palsyอัมพาตเบลล์ [มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bell-shaped curveเส้นโค้งรูประฆัง [มีความหมายเหมือนกับ normal curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bell-shaped; campanulate-รูประฆัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belamcanda Chinensisว่านหางช้าง [การแพทย์]
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
Belgiumเบลเยียม [TU Subject Heading]
Beliefความเชื่อ [การแพทย์]
Belief and doubtความเชื่อ [TU Subject Heading]
Belk Lineลายเบก [การแพทย์]
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Bell Shapeรูปร่างคล้ายกับรูประฆัง [การแพทย์]
Bell's Palsyอัมพาตบางส่วนของใบหน้า,อัมพาตของประสาทที่หน้า,ประสาทหน้าอัมพาต [การแพทย์]
Bell's Phenomenonเมื่อหลับตาลูกตาข้างนั้นจะเคลื่อนขึ้นข้างบน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Beltane(uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belAdmitting what you say, I still believe I am right.
belA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
belAll his friends believed him happy.
belAll of them say so, but I believe none of them.
belAll the church bells started ringing together.
belAll you have to do is fill the blanks below.
belAll you have to do is (to) believe me.
belAlmost all the people believed the rumor.
belAlmost all the students believed the rumor.
belAlmost no one believed her.
belAlmost no one believed him.
belAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก(v) bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
พุงกะทิ(n) belly, See also: abdomen, stomach, Syn. พุง, ท้อง, Example: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน, Thai Definition: บริเวณหน้าท้อง, Notes: (ปาก)
คาดเข็มขัด(v) belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai Definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
ศรัทธา(v) believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
สังกัด(v) belong to, See also: to be under, to be a member with, Syn. ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ
ทูนหัว(n) beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai Definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
ฟังความข้างเดียว(v) listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
ระฆัง(n) bell, Example: ระฆังใบเล็กที่แขวนอยู่บนขอบประตูส่งเสียงดังกุ๋งกิ๋ง, Count Unit: ใบ, ลูก, Thai Definition: เครื่องใช้ตีให้เกิดเสียงเป็นอาณัติสัญญาณ หล่อด้วยทองเหลืองเป็นต้น รูปคล้ายลูกฟักตัด มีหูติดอยู่ตอนบน
เรอ(v) belch, See also: retch, eruct, eructate, Example: เมื่อเด็กทานนมเสร็จควรนำเด็กพาดบ่า แล้วตบหลังเบาๆ เพื่อให้เด็กเรอ, Thai Definition: อาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะเฟ้อพุ่งออกทางปาก
สังกัด(v) belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า[āhān chāo] (n) EN: breakfast  FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[Alēksāndoē Krēhaēm Bēl] (n, prop) EN: Alexander Graham Bell  FR: Alexander Graham Bell
อัลเฟรด โนเบล[Anfrēt Nōbēn] (n, prop) EN: Alfred Nobel   FR: Alfred Nobel
อ่านออก[ān øk] (v, exp) EN: be literate ; read aloud  FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEL B EH1 L
BELI B EH1 L IY0
BELT B EH1 L T
BELO B EH1 L OW0
BELY B AH0 L AY1
BELZ B EH1 L Z
BELK B EH1 L K
BELA B EH1 L AH0
BELS B EH1 L Z
BELL B EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bell (v) bˈɛl (b e1 l)
belt (v) bˈɛlt (b e1 l t)
Belem (n) bˈɛləm (b e1 l @ m)
Bella (n) bˈɛlə (b e1 l @)
Belle (n) bˈɛl (b e1 l)
belay (v) bˈɪlˈɛɪ (b i1 l ei1)
belch (v) bˈɛltʃ (b e1 l ch)
belie (v) bˈɪlˈaɪ (b i1 l ai1)
belle (n) bˈɛl (b e1 l)
bells (v) bˈɛlz (b e1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following, #923 [Add to Longdo]
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below, #2,086 [Add to Longdo]
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, ] belly; abdomen; stomach, #3,235 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] belly, #5,534 [Add to Longdo]
心爱[xīn ài, ㄒㄧㄣ ㄞˋ, / ] beloved, #8,062 [Add to Longdo]
比利时[Bǐ lì shí, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] Belgium, #9,424 [Add to Longdo]
腰带[yāo dài, ㄧㄠ ㄉㄞˋ, / ] belt, #12,403 [Add to Longdo]
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain, #12,584 [Add to Longdo]
贝尔[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
零下[líng xià, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] below zero, #13,095 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
beleidigt(adv) |über etw.(A)| รู้สึกถูกดูถูกเหยียดหยาม เช่น Er ist beleidigt darüber, dass ich ihm die Meinung gesagt habe. เขารู้สึกถูกดูถูกที่ฉันได้พูดความคิดเห็นออกไป
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.
Zwiebel(n) |die, pl. Zwiebeln| หอมใหญ่
Gabel(n) |die, pl. Gabeln| ส้อม
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ
gar nicht übel(phrase) ไม่เลวเลยนี่, ใช้ได้นี่
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
unterbelichtet(adj, slang) ไม่ถนัด หรือ ไม่เก่ง ตัวอย่างการใช้คำ In Mathe bin ich unterbelichtet. = ผมไม่ถนัดวิชาเลข
Nabel(n) |der, pl. Nabel| สะดือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
belegen(vi) แนะนำ,ชี้แนะ
belegen(vt) ให้ข้อมูล , สนับสนุน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belegtoverlays [Add to Longdo]
Belohnung {f}remuneration [Add to Longdo]
Belehnter {m}feoffee [Add to Longdo]
Belehrung {f}indoctrination [Add to Longdo]
Belästigung {f} | Belästigungen {pl}annoyance | annoyances [Add to Longdo]
Belästigung {f} | Belästigungen {pl}inconvenience | inconveniences [Add to Longdo]
Belästigung {f}nuisance [Add to Longdo]
Belästigung {f}molestation [Add to Longdo]
Belästigung {f}pestering [Add to Longdo]
Belag {m}facing [Add to Longdo]
Belag {m}; Film {m}; Schicht {f}film [Add to Longdo]
Belag {m}covering [Add to Longdo]
Belagerer {m}besieger [Add to Longdo]
Belagerung {f} | Belagerungen {pl}besiegement | besiegements [Add to Longdo]
Belagerung {f} | Belagerungen {pl}siege | sieges [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: belge
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal

Japanese-English: EDICT Dictionary
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
うっぷ[uppu] (n) (on-mim) (See げっぷ) burp; belch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
システムラベル[しすてむらべる, shisutemuraberu] system label [Add to Longdo]
デシベル[でしべる, deshiberu] dB, decibel [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル終わりラベル[ファイルおわりラベル, fairu owari raberu] end-of-file label, trailer label, EOF (abbr.) [Add to Longdo]
ベクトルラベル[べくとるらべる, bekutoruraberu] vector label [Add to Longdo]
ベル[べる, beru] bell (BEL) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルトプリンタ[べるとぷりんた, berutopurinta] belt printer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人気[にんき, ninki] Beliebtheit, Popularitaet [Add to Longdo]
侮言[ぶげん, bugen] Beleidigung [Add to Longdo]
侮辱[ぶじょく, bujoku] Beleidigung [Add to Longdo]
報いる[むくいる, mukuiru] belohnen [Add to Longdo]
恩賞[おんしょう, onshou] Belohnung [Add to Longdo]
攻城[こうじょう, koujou] Belagerung [Add to Longdo]
照明[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]
煩わす[わずらわす, wazurawasu] belaestigen, bemuehen, jemanden_bemuehen, beunruhigen [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] belebte_Geschaeftsstrasse [Add to Longdo]
肥大[ひだい, hidai] Beleibtheit, Korpulenz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bel
   n 1: a logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels
      [syn: {Bel}, {B}]
   2: Babylonian god of the earth; one of the supreme triad
     including Anu and Ea; earlier identified with En-lil

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 loin
 
 1. bel
 2. etin fileto (kıs.)mı. loincloth peştemal, kuşak. fruit of the loins nesil, kuşak. gird up one' loins beline kuşağını sarmak
 3. büyük bir işe hazırlanmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reins
 
 1. (çoğ.), (eski) böbrekler, böğürler, bel.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 waist
 
 1. bel
 2. herhangi bir şeyin orta kısmındaki girinti
 3. kadın elbisesinin üst kısmı
 4. bulüz
 5. geminin orta kısmı, bel.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top