ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bayer

B EY1 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bayer-, *bayer*
English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเยิร์น มิวนิก[Bayoēn Miūnik] (tm) EN: Bayern Munich  FR: Bayern Munich [m] : Bayern [m]
เลเวอร์คูเซ่น[Lēwoēkhūsēn] (tm) EN: Leverkusen  FR: Bayern Leverkusen [m] ; Leverkusen

CMU English Pronouncing Dictionary
BAYER B EY1 ER0
BAYERS B EY1 ER0 Z
BAYER'S B EY1 ER0 Z
BAYERISCHE B EY2 ER0 IY1 SH

German-Thai: Longdo Dictionary
Bayernแคว้นบาวาเรีย ทางตอนใต้ของเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bayern {n}Bavaria [Add to Longdo]
Bayer {m}; Bayerin {f}Bavarian [Add to Longdo]
bayerisch; bayrisch {adj}Bavarian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイエル[baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
バイヤー法[バイヤーほう, baiya-hou] (n) Bayer process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bayer
   n 1: the acetylated derivative of salicylic acid; used as an
      analgesic anti-inflammatory drug (trade names Bayer,
      Empirin, and St. Joseph) usually taken in tablet form; used
      as an antipyretic; slows clotting of the blood by poisoning
      platelets [syn: {aspirin}, {acetylsalicylic acid}, {Bayer},
      {Empirin}, {St. Joseph}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top