ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bartok

B AA1 R T AH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bartok-, *bartok*
CMU English Pronouncing Dictionary
BARTOK B AA1 R T AH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Malabartoko [ornith.]Malabar Grey Hornbill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bartok
   n 1: Hungarian composer and pianist who collected Hungarian folk
      music; in 1940 he moved to the United States (1881-1945)
      [syn: {Bartok}, {Bela Bartok}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Bartok, batik, Barton, betook, buttock, Bart, Bartok's, bark, Brok, Bartie, partook, Barty, burdock, Brook, baton, brook, Baotou, barter, Bart's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top