ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barde

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barde-, *barde*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉลบ[chalaēp] (v) EN: ricochet ; glance off ; swerve  FR: ricocher ; faire une embardée
กวี[kawī] (n) EN: poet ; bard  FR: poète [m] ; poétesse [f] ; barde [m]
ทิ้งลูกระเบิด[thing lūk raboēt] (v) EN: bomb  FR: bombarder
ทิ้งระเบิด[thing raboēt] (v, exp) EN: bombard ; drop a bomb ; bom  FR: bombarder ; pilonner
ทวน[thūan] (n) EN: spear ; lance; gold-smith's holder; collet; end-piece of a Thai fiddle  FR: lance [f] pique [f] ; hallebarde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARDEN B AA1 R D AH0 N
BARDELL B AA0 R D EH1 L
BARDERA B AA2 R D EH1 R AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barde {f} | Barden {pl}bard | bardic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  barde
      v 1: put a caparison on; "caparison the horses for the festive
           occasion" [syn: {caparison}, {bard}, {barde}, {dress up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top