ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bach

B AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bach-, *bach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bach(vi) (ผู้ชาย) ทำอาหาร&ดูแลบ้านเอง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ใช้ชีวิตอย่างชายโสด, อยู่เป็นโสด
bachelor(n) บัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี, Syn. graduate
bachelor(n) ชายโสด, See also: คนโสด, Syn. unmarried man, single man
bachelorhood(n) ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน, Syn. celibacy
Bachelor's Degree(n) ปริญญาตรี, Syn. B.A.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด,ผู้ได้รับปริญญาตรี,อัศวินหนุ่ม,สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster

English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด,ปริญญาตรี,ผู้ได้รับปริญญาตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bachelor๑. ผู้ได้รับปริญญาตรี๒. ชายโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A Bach prelude.- เพลงไรเหรอ The Page Turner (2006)
Bach and Vivaldiแบช กับ วิวาลดี้ Secret (2007)
- Bach today. Bach.- วันนี้เป็นโสด โสดแล้ว Nights in Rodanthe (2008)
Don't tell me you suggested Bach for our program.อย่าบอกนะว่า ลุงแนะนำเขาให้เล่นบาคเนี่ย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
A Bach concerto.คอนแชร์โต้ของบาค Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Chiaki made Bach seem so easy.รุ่นปี้เล่นบาคซะง่ายจะตาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
It's not like Bach and... but, I thought maybe you'd like it and...แต่ ฉันคิดว่าเธออาจจะชอบมัน และก็... The Karate Kid (2010)
It sounds like Bach here.เพราะว่าตรงนี้ . . เสียงมันเหมือน Bach Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
That's Constantine Bach and Zeke Pleshette.นั้น คอนสแตนด์ บากท์ กับ ซีค พลีเชท MacGruber (2010)
Bach and Beethoven this instant.แบรช และ บีทโอเว่นลงเดี๋ยวนี้ Hotel Transylvania (2012)
Richard Bach wrote,ริชาร์ด บาค เขียนไว้ว่า Brothers Hotchner (2013)
Guess who has tickets to the Bach concert next weekend?ลองเดาดูซิ ว่าใครมีตั๋วคอนเสิร์ต ของบาคสุดสัปดาห์หน้ากันบ้าง Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bachBach and Handel were contemporaries.
bachHaven't Bach-playing pianists become less common of late?
bachHe remained a bachelor all his life.
bachHe's the Bach of today.
bachI am a bachelor.
bachJazz uses the same notes that Bach used.
bachMany time a hen - pecked husband doesn't know his problems until he talks to a happy bachelor.
bachSaying they could not both support a wife and airplane, for that reason both brothers spent their lives as bachelors.
bachShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
bachShe plays Bach.
bachThis music was composed by Bach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.บ.(n) Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.(n) Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พณ.บ.(n) Bachelor of Commerce, Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
ร.บ.(n) bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ.(n) bachelor of science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.(n) bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
ศศ.บ.(n) bachelor of liberal arts, Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
อ.บ.(n) bachelor of arts, See also: B.A., Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรบัณฑิต(n) bachelor of arts, See also: B.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(n) Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
ชายโสด[chāi sōt] (n, exp) EN: bachelor ; single man  FR: célibataire [m]
กลัดบัก[Klatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Borussia Moenchengladbach ; Glad'bach ; Moenchengladbach
มึนเช่นกลัดบัก[Meunchēnklatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Moenchengladbach ; M'gladbach
นิเทศศาสตรบัณฑิต[nithētsāt bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts)
นิติศาสตร์บัณฑิต[nitisātbandit] (n) EN: Bachelor of Law (B.L.)
ปริญญาตรี[parinyā trī] (n, exp) EN: bachelor ; bachelor's degree  FR: bachelier [m]
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต[phānitchayasātbandit] (n, exp) EN: Bachelor of Commerce
พร่ำ[phram] (v) EN: talk interminably ; harp on  FR: parler interminablement ; s'étendre ; rabâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
BACH B AA1 K
BACHA B AE1 CH AH0
BACHE B EY1 CH
BACHE B AE1 CH
BACHER B AA1 K ER0
BACHAR B AA1 K ER0
BACHUS B AE1 CH AH0 S
BACHAND B AE1 CH AH0 N D
BACHERA B AA1 K ER0 AH0
BACHE'S B AE1 CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bache (n) bˈæk (b a1 k)
bachelor (n) bˈætʃələr (b a1 ch @ l @ r)
bachelors (n) bˈætʃələz (b a1 ch @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学士[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] bachelor degree, #15,845 [Add to Longdo]
巴赫[Bā hè, ㄅㄚ ㄏㄜˋ, ] Bach, #26,751 [Add to Longdo]
单身汉[dān shēn hàn, ㄉㄢ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, / ] bachelor; unmarried man, #45,507 [Add to Longdo]
士学位[shì xué wèi, ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] bachelor's degree [Add to Longdo]
学士学位[xué shì xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] bachelor's degree [Add to Longdo]
旷夫[kuàng fū, ㄎㄨㄤˋ ㄈㄨ, / ] bachelor; unmarried man [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bach(n) |der, pl. Bäche| ธารน้ำเล็กๆ, ลำห้วย
beobachten(vt) |beobachtete, hat beobachtet| สังเกตการณ์, คอยเฝ้ามอง, See also: merken

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bach {m} | Bäche {pl}brook | brooks [Add to Longdo]
Bach {m}stream [Add to Longdo]
Bach {m} | Bäche {pl}rivulet | rivulets [Add to Longdo]
Bach {m}; Wildbach {m}beck [Br.] [Add to Longdo]
Bach {m}runnel [Add to Longdo]
Bachlauf {m}course of the stream [Add to Longdo]
Bachkrebs {m}crawfish [Add to Longdo]
Bachstelze {f} | Bachstelzen {pl}wagtail | wagtails [Add to Longdo]
Bachufer {n}brookside [Add to Longdo]
Bachstelze {f} [ornith.]White Wagtail (Motacilla alba); Pied Wagtail [Add to Longdo]
Bachstachelschwanz {m} [ornith.]Sharp-tailed Streamcreeper [Add to Longdo]
Bachmanammer {f} [ornith.]Bachman's Sparrow [Add to Longdo]
Bachforelle {f} [zool.]brook trout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かばち[kabachi] (n) (col) (See 屁理屈) quibble (in Hiroshima dialect) [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
ばちゃん;バチャン[bachan ; bachan] (adv,adv-to) (on-mim) with a splash [Add to Longdo]
ばちん[bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
めばち;めばちこ[mebachi ; mebachiko] (n) (めばちこ is Osaka dialect) sty (on the eyelid); stye [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
エバチップ[ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
オーバチュア[o-bachua] (n) overture [Add to Longdo]
コンバチブルマシン[konbachiburumashin] (n) compatible machine [Add to Longdo]
スープ鉢[スープばち, su-pu bachi] (n) (obsc) (See スープボウル) soup bowl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
罰当たり[ばちあたり, bachiatari] verdammt, verflucht, gottlos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bach
   n 1: German baroque organist and contrapuntist; composed mostly
      keyboard music; one of the greatest creators of western
      music (1685-1750) [syn: {Bach}, {Johann Sebastian Bach}]
   2: the music of Bach; "he played Bach on the organ"
   v 1: lead a bachelor's existence [syn: {bachelor}, {bach}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top