ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babylon

B AE1 B AH0 L AA2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babylon-, *babylon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Babylon(n) เมืองบาบิลอน (สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงนิวยอร์ก)
Babylonia(n) อาณาจักรแบบิโลเนีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babylonia areolataหอยหวาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots."Oh Babylon the great, oh Babylon the great, มารดาของหญิงอนาถทั้งหลาย Ken Park (2002)
Where are the Babylon candles?หมวกลัดฟ้าบาบิโลนอยู่ไหน? Stardust (2007)
You'd have us hunting for a Babylon candle while some other witch finds our star.น้องรักถ้าเรามัวหาเทียนบิบิโลน ปล่อยให้แม่มดคนอื่นคว้าดาวเราไป... Stardust (2007)
- You've got a Babylon candle.- เจ้ามีเทียนลัดฟ้าบาบิโลน Stardust (2007)
- A Babylon candle.- เทียนบาบิโลนต่างหาก Stardust (2007)
What are the chances of getting a Babylon candle?ถ้างั้นเทียนลัดฟ้าบาบิโลน มีมั้ย Stardust (2007)
He was just saying we should use the lightning to get you a Babylon candle.ไม่ ไม่มีอะไร เขา เขาแค่บอก ให่เราใช้สายฟ้า เพื่อแลกกับ เที่ยนบาบีลอน Stardust (2007)
- A Babylon candle?-เทียนลัดฟ้าบาบิโลน Stardust (2007)
A Babylon candle?เทียนลัดฟ้าบาบิโลน Stardust (2007)
When their children and grandchildren were grown, it was time to light the Babylon candle.เมื่อลูกและหลานของพวกเขาโตขึ้น นั่นก็ถึงเวลาที่จะจุดเทียนบาบิโลน Stardust (2007)
And what does babylon do?แล้ว บาบิโลน นี้มันทำอะไรครับ Samson & Delilah (2008)
You know Babylon is a kind of a pig.คุณรู้ไหม บาบิโลน นี้คล้ายหมู Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BABYLON B AE1 B AH0 L AA2 N
BABYLONIAN B AE2 B AH0 L OW1 N IY0 AH0 N
BABYLONIANS B AE2 B AH0 L OW1 N IY0 AH0 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴比伦[Bā bǐ lún, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄌㄨㄣˊ, / ] Babylon, #45,317 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン[babiron] (n) {comp} Babylon [Add to Longdo]
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
[ばい;バイ, bai ; bai] (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
貝独楽[ばいごま;べいごま;べえごま;ベーゴマ, baigoma ; beigoma ; beegoma ; be-goma] (n) (uk) spinning top (traditionally made of Japanese babylon shell) [Add to Longdo]
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900) [Add to Longdo]
柳(P);楊;楊柳[やなぎ(P);ようりゅう(楊柳), yanagi (P); youryuu ( you yanagi )] (n) (1) willow (any tree of genus Salix); (2) (やなぎ only) (See 枝垂れ柳) weeping willow (Salix babylonica); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バビロン[ばびろん, babiron] Babylon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Babylon
      n 1: the chief city of ancient Mesopotamia and capital of the
           ancient kingdom of Babylonia

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top