ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aztec

AE1 Z T EH2 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aztec-, *aztec*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aztec(แอซ' เทค) n. ชื่อชนชาติอินเดียแดงในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว - Aztecan adj.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[dāoreūang] (n) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold  FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AZTEC AE1 Z T EH2 K
AZTECA AE2 Z T EH1 K AH0
AZTECS AE1 Z T EH2 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atztekendrossel {f} [ornith.]Aztec Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステカ族[アステカぞく, asuteka zoku] (n) Aztec [Add to Longdo]
アステック;アステカ[asutekku ; asuteka] (n) Aztec [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aztec
      n 1: a member of the Nahuatl people who established an empire in
           Mexico that was overthrown by Cortes in 1519

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top