ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

austria

AO1 S T R IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -austria-, *austria*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austria(ออส'เทรีย) n. ประเทศออสเตรีย -Austrian adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
austriaDon't confuse Austria with Australia.
austriaDo you come from Austria or Australia?
austriaHe went to Austria for the purpose of studying music.
austriaI like the music of Austria.
austriaI would like to go to Austria in order to study music.
austriaShe went to Austria for the purpose of studying music.
austriaSwitzerland is situated between France, Italy, Austria and Germany.
austriaWhere in Austria did you grow up?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออสเตรีย[Østrīa = Øttrīa] (n, exp) EN: Austria  FR: Autriche [f]
ออสเตรีย เวียนนา[Østrīa Wīennā] (tm) EN: Austria Vienna  FR: Austria Vienne [m]
ประเทศออสเตรีย[Prathēt Østrīa = Prathēt Øttrīa] (n, prop) EN: Austria  FR: Autriche [f]
สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส[Sāikānbin Østrīen Aēlai] (tm) EN: Austrian Airlines ; Austrian  FR: Austrian Ailines [f] ; Austrian

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSTRIA AO1 S T R IY0 AH0
AUSTRIAN AO1 S T R IY0 AH0 N
AUSTRIA'S AO1 S T R IY0 AH0 Z
AUSTRIANS AO1 S T R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Austria (n) ˈɒstrɪəʳ (o1 s t r i@)
Austrian (n) ˈɒstrɪəʳn (o1 s t r i@ n)
Austrians (n) ˈɒstrɪəʳnz (o1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥地利[Ào dì lì, ㄠˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, / ] Austria, #10,424 [Add to Longdo]
奥国[Ào guó, ㄠˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] Austria [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die AlpenrepublikenAustria and Switzerland [Add to Longdo]
Österreich [geogr.]Austria (at) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish [Add to Longdo]
オーストリア学派[オーストリアがくは, o-sutoria gakuha] (n) Austrian School (of economic theory) [Add to Longdo]
オーストリア継承戦争[オーストリアけいしょうせんそう, o-sutoria keishousensou] (n) War of the Austrian Succession (1740-1748) [Add to Longdo]
デアンドル[deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria) [Add to Longdo]
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917) [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) [Add to Longdo]
水晶の夜[すいしょうのよる, suishounoyoru] (n) Kristallnacht (night of concerted violence against Jews in Germany and Austria from November 9-10, 1938) [Add to Longdo]
独墺[どくおう, dokuou] (n) Germany-Austria [Add to Longdo]
墺太利[オーストリア;おうすとりあ, o-sutoria ; ousutoria] (n) Austria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Austria
   n 1: a mountainous republic in central Europe; under the
      Habsburgs (1278-1918) Austria maintained control of the
      Holy Roman Empire and was a leader in European politics
      until the 19th century [syn: {Austria}, {Republic of
      Austria}, {Oesterreich}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aus
 
 1. (kıs.) Australasia, Australia, Austria.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top