ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

austen

AO1 S T IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -austen-, *austen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Austeniticออสเทไนติค [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSTEN AO1 S T IH0 N
AUSTEN'S AO1 S T IH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーステナイト[o-sutenaito] (n) austenite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Austen
   n 1: English novelist noted for her insightful portrayals of
      middle-class families (1775-1817) [syn: {Austen}, {Jane
      Austen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top