ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auden

AO1 D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auden-, *auden*
Possible hiragana form: あうでん
CMU English Pronouncing Dictionary
AUDEN AO1 D AH0 N
RAUDENBUSH R AW1 D IH0 N B UH0 SH
BAUDENDISTEL B AW1 D IH0 N D IH0 S T AH0 L
LAUDENSLAGER L AW1 D IH0 N S L EY0 G ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument [Add to Longdo]
Busch {m}; Staude {f} | Büsche {pl}; Stauden {pl}shrub | shrubs [Add to Longdo]
Stangensellerie {m}; Staudensellerie {m} [bot.]celery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Auden
      n 1: United States poet (born in England) (1907-1973) [syn:
           {Auden}, {W. H. Auden}, {Wystan Hugh Auden}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top