ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ats

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ats-, *ats*, at
English-Thai: Longdo Dictionary
heatstroke(n) ลมแดด
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atsabbr. Army Transport Service
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batsman(แบท'สเมิน) n. ผู้ตีด้วยไม้., See also: batsmanship n. ดูbatsman
boatsman(โบท'สเมิน) n. =boatman
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
catsup(เคท'ซัพ) n. ดูkatchup
coffee klatschn. งานสังสรรค์ที่มีกาแฟดื่ม
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
fats(แฟทซฺ) n. ฉายาสำหรับคนอ้วน
goatsucker(โกท'สคิน) n. นกหากินกลางคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
catspaw(n) คนที่ถูกหลอกใช้,ลูกมือ,เครื่องมือ
catsup(n) ซอสมะเขือเทศ
goatskin(n) หนังแพะ
whatsoever(pro, adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อรหัตมรรค[arahattamak] (n) EN: path of Arhatship
อรหัตผล[arahattaphon] (n) EN: attainment of Arhatship
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[bān] (n) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]  FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
เอมิเรตส์[Ēmirēt = Ēmirēts] (n, prop) EN: UAE  FR: Émirats arabes unis [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATSUSHI AA0 T S UW1 SH IY2

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厚い[あつい, atsui] (adj) หนา
熱い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอากาศ เช่น วันนี้อากาศร้อน)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
集める[あつめる, atsumeru] TH: รวบรวม  EN: to collect
扱う[あつかう, atsukau] TH: จัดการ  EN: to handle
扱う[あつかう, atsukau] TH: ปฏิบัติต่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, Syn. der Rat
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ
Staatsanwaltschaft(n) |die, pl. Staatsanwaltschaften| สำนักงานอัยการของรัฐ
Staatsbürger(n) |der, pl. Staatsbürger| พลเมือง, ประชาชน เช่น Seit kurzem bietet auch die Lufthansa sehr attraktive Ethnik Spezial Tarife für thailändische Staatsbürger mit ihren Ehepartnern und Kindern an., See also: die Staatsbürgerin

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา, See also: adj. americain

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
Tシャツ[ティーシャツ, tei-shatsu] (n) T-shirt; (P) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
Yシャツ[ワイシャツ, waishatsu] (n) (uk) (abbr) (See ホワイトシャツ) shirt (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつ, apurike-shon kaihatsu] application development [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
キュー末尾[キューまつび, kyu-matsubi] end of a queue [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
システム開発[システムかいはつ, shisutemu kaihatsu] system development [Add to Longdo]
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厚い[あつい, atsui] -dick, herzlich [Add to Longdo]
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
[あつ, atsu] DRUCK [Add to Longdo]
圧力[あつりょく, atsuryoku] -Druck [Add to Longdo]
扱う[あつかう, atsukau] behandeln [Add to Longdo]
暑い[あつい, atsui] heiss (Lufttemperatur) [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] drueckend_heiss, unertraeglich_heiss [Add to Longdo]
熱い[あつい, atsui] heiss [Add to Longdo]
集まる[あつまる, atsumaru] sich_versammeln [Add to Longdo]
集める[あつめる, atsumeru] sammeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top