ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atari

AH0 T AA1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atari-, *atari*
Possible hiragana form: あたり
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celibatarian(เซลลิบะแท'เรียน) n. ผู้ที่เป็นโสด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kyuukou machi no, fumikiri atari At the railroad crossing, waiting for the express to passกระทั่งตามทางรถไฟ ขณะยืนรอให้มันแล่นผ่าน Kyuukou machi no, fumikiri atari 5 Centimeters Per Second (2007)
This prize will be presented by none other than Mr. Morimoto, CEO and chief engineer at Atari games.รางวัลทั้งหมดนี้สนับสนุน โดยเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณโมริโมโต้, ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าวิศวกร ที่บริษัทอะตาริเกม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
The only way to find out is to get into Atari headquarters.ทางเดียวที่จะรู้ได้คือ เขาไปที่สำนักงานใหญ่ของอะตาริ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Atari has more Ph. D.s than friggin' Microsoft.อะตาริมีพวกจบปริญญาเอกมากมาย มากกว่าพวกที่อยู่ไมโครซอฟท์ซะอีก Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Pierce, you're talking to an atari cartridge.เพียร์ซ คุณกำลังพูดกับเทปอาตาริอยู่นะ Basic Rocket Science (2010)
I can't believe you don't know atari "adventure""ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอไม่รู้จัก อตารี "Adventure" Pilot (2013)
How about an Atari games console?เครื่องเล่นวิดีโอเกมอาตาริเป็นไง Smell the Weakness (2017)
Those Ataris don't grow on trees, you know.เครื่องเล่นเกมอาตาริ ไม่ได้งอกจากต้นไม้นะ Smell the Weakness (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
ATARI AH0 T AA1 R IY0
ATARI'S AH0 T AA1 R IY0 Z

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
辺り[あたり、ほとり, atari , hotori] แถวๆ, รอบๆ, ริมฝั่ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: เป็นธรรมดา  EN: usual (an)
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: ธรรมดา
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: ปกติ  EN: ordinary

Japanese-English: EDICT Dictionary
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
かたり[katari] (adv-to) (on-mim) with a clatter; clatteringly [Add to Longdo]
がたり[gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump) [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
ばたり[batari] (adv) with a flop [Add to Longdo]
ぱたり[patari] (adv) clink; sudden stop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
チャネル当たり[チャネルあたり, chaneru atari] per channel [Add to Longdo]
チャタリング[ちゃたりんぐ, chataringu] chattering [Add to Longdo]
アタリ[あたり, atari] Atari [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
辺り[あたり, atari] Umgebung, Gegend, Naehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top