ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astra

AE1 S T R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astra-, *astra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astray(adv) พลัด, See also: หลง, หลงทาง, Syn. off the track, amiss, in the wrong way
astray(adv) อย่างหลงผิด, See also: อย่างใจแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrachan(แอส'ทระแคน) n. =astrakhan
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
astraea(แอสทรี'อะ) n. เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (goddess of justice)
astragal(แอส'ทระกัล) n. ส่วนประดับที่เป็นคิ้ว, ลูกปัด, คิ้วลูกปัด
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
astral(แอส'เทริล) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาว
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering, lost, amiss
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld, unsex

English-Thai: Nontri Dictionary
astraddle(adj) คร่อม
astral(adj) คล้ายดาว,เกี่ยวกับดาว
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
astray(adv) อย่างหลงผิด,อย่างออกนอกลู่นอกทาง,อย่างเหลวไหล
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
castrate(vt) ตอนสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astraphobiaอาการกลัวฟ้าคะนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Astragalusแอสทรากาสัล, กระดูกข้อเท้าอันใหญ่ [การแพทย์]
Astral bodyกายทิพย์ [TU Subject Heading]
Astral projectionการเดินทางของกายทิพย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astraI have gone astray somewhere in my calculation.
astraI have gone astray somewhere in my calculations.
astraMy letter must have gone astray in the mail.
astraShe went astray in the woods.
astraThe little girl will go astray if no one cares much about her.
astraWe went astray in the woods.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[kē] (v) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent  FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
รังวัด[rangwat] (v) EN: measure ; survey ; do a cadastral survey ; measure the area of a piece of land
ตอน[tøn] (v) EN: castrate ; spay  FR: castrer ; châtrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTRA AE1 S T R AH0
ASTRAL AE1 S T R AH0 L
ASTRAY AH0 S T R EY1
ASTRA'S AE1 S T R AH0 Z
ASTRADDLE AH0 S T R AE1 D AH0 L
ASTRAKHAN AE1 S T R AH0 K AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astral (j) ˈæstrəl (a1 s t r @ l)
astray (j) ˈəstrˈɛɪ (@1 s t r ei1)
astrakhan (n) ˌæstrəkˈæn (a2 s t r @ k a1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走错[zǒu cuò, ㄗㄡˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] astray; misstep [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia [Add to Longdo]
astral {adv}astrally [Add to Longdo]
AstrachanAstrakhan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
アストラカン[asutorakan] (n) astrakhan [Add to Longdo]
アストラゼネカ[asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
アストラル[asutoraru] (adj-f) astral [Add to Longdo]
カストラート[kasutora-to] (n) castrato (ita [Add to Longdo]
ニシキギ科[ニシキギか, nishikigi ka] (n) Celastraceae (plant family); bittersweet [Add to Longdo]
ニシキギ目[ニシキギもく, nishikigi moku] (n) the order Celastrales (plant) [Add to Longdo]
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways [Add to Longdo]
胃痛[いつう, itsuu] (n) stomach-ache; stomach pain; gastralgia [Add to Longdo]
逸れる[それる(P);はぐれる(P), soreru (P); hagureru (P)] (v1,vi) to stray (turn) from subject; to get lost; to go astray; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top