ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astor

AE1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astor-, *astor*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
castor(คาส'เทอะ) n. ต้นละหุ่ง
castor beann. เมล็ดละหุ่ง,ต้นละหุ่ง
castor oiln. น้ำมันละหุ่ง ใช้เป็นยาถ่าย
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
CASTOR castor bean(n) เมล็ดละหุ่ง
castor(n) ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastoral(n) เพลงลูกทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทหลวง[bātlūang] (n) EN: pastor  FR: pasteur [m]
ละหุ่ง[lahung] (n) EN: castor-oil plant  FR: ricin [m]
เมล็ดละหุ่ง[malet lahung] (n, exp) EN: castor seeds ; castor-bean
น้ำมันละหุ่ง[nāmman lahung] (n, exp) EN: castor oil  FR: huile de ricin [m]
ร้านค้าขนาดใหญ่[rānkhā khanāt yai] (n, exp) EN: megastore

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTOR AE1 S T ER0
ASTORE AE1 S T AO0 R
ASTORE AE0 S T AO1 R IY0
ASTOR'S AE1 S T ER0 Z
ASTORGA AA0 S T AO1 R G AH0
ASTORIA AE2 S T AO1 R IY0 AH0
ASTORINO AA0 S T AO0 R IY1 N OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカビーバー[amerikabi-ba-] (n) American beaver (Castor canadensis) [Add to Longdo]
ヌートリア[nu-toria] (n) nutria (Myocastor coypus); coypu [Add to Longdo]
パストラル[pasutoraru] (n) pastoral [Add to Longdo]
ヨーロッパビーバー[yo-roppabi-ba-] (n) European beaver (Castor fiber) [Add to Longdo]
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor [Add to Longdo]
田園詩[でんえんし, den'enshi] (n) pastoral poem [Add to Longdo]
田園詩人[でんえんしじん, den'enshijin] (n) pastoral poet [Add to Longdo]
唐胡麻[とうごま, tougoma] (n) castor oil plant; castor oil bean; Ricinus communis [Add to Longdo]
副牧師[ふくぼくし, fukubokushi] (n) associate pastor; curate [Add to Longdo]
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Astor
   n 1: British politician (born in the United States) who was the
      first woman to sit in the British House of Commons
      (1879-1964) [syn: {Astor}, {Nancy Witcher Astor},
      {Viscountess Astor}]
   2: United States capitalist (born in Germany) who made a fortune
     in fur trading (1763-1848) [syn: {Astor}, {John Jacob Astor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top