ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aston

AE1 S T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aston-, *aston*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ทึ่ง, ทำให้พิศวง, Syn. surprise, amaze
astonished(adj) ที่ประหลาดใจ, Syn. amazed, open-mouthed
astonishing(adj) น่าแปลกใจ, See also: น่าประหลาดใจ, Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishment(n) ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want an Aston Martin.ฉันชอบเอสตั้น มาร์ติน Match Point (2005)
- I drove an Aston Martin. - Really?-ผมขับเอสตั้น มาร์ติน Match Point (2005)
I want an Aston Martin, or one of those vintage convertible Mercedes.ฉันอยากได้เอสตั้น มาร์ติน หรือไม่ก็รถเบนซ์เปิดประทุนสักคัน Match Point (2005)
I was here last night and I parked my car next to a very beautiful 1 964 Aston Martin.คือว่าเมื่อคืน... ...ผมจอดรถติดกับแอสตันมาร์ตินสุดสวย รุ่นปี 1964 คันนึง Casino Royale (2006)
Is that your Aston Martin in the handicapped space?รถ แอชตั้น มาติน ที่จอดที่คนพิการนั่นของคุณรึเปล่า? In Buddy's Eyes (2008)
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส The Bank Job (2008)
His first Premiership start was against Aston Villa on January 18. 1998.เล่นพรีเมียร์ชิพเกมแรกกับ แอสตัน วิลล่า วันที่ 18 ม.ค. 1998 Will (2011)
Her brother took a 9-iron to Daniel's Aston Martin.พี่ชายของเธอเอาเหล็กเบอร์ 9 ไปทุบรถ แอสตันมาตินของแดนเนียล Scandal (2012)
Or an Aston Martin DBS, or even a BMW.หรือแอสตัน มาร์ติน ดีบีเอส หรือแม้แต่บีเอ็มดับเบิลยู Episode #18.2 (2012)
Now, we may be in a spot of economic bother at the moment, however, Rolls-Royce, Bentley and Aston Martin are all enjoying record sales, and all because of demand from China.เอาละ เราอาจจะอยู่ในจุด ที่ขัดสนด้านงบประมาณบ้าง อย่างไรก็ตาม โรลส์รอย เบนท์ลี และแอสตัน มาร์ตินยังคงเอ็นจอยกับ ยอดสั่งซื้อ และนั่นเป็น เพราะความต้องการจากจีน Episode #18.2 (2012)
Aston Martin.- แอสตัน มาร์ตัน Episode #18.3 (2012)
He was responsible for the Aston Martin V8 Vantage and the BMW Z8 roadster, so obviously he knows his way around a pencil.เขาเคยมีส่วนในการสร้างแอสตัน มาร์ติน วี8 แวนเทจ และบีเอ็มดับเบิลยู แซด8 โรดสเตอร์ เขาเลยรู้วิธีแปลงโฉมจากแบบร่างบนกระดาษ Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonAstonishment deprived me of my power of speech.
astonAstonishment deprived me of speech.
astonBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
astonHe stared at her in astonishment.
astonHis admission that he had stolen the money astonished his family.
astonHis impractical proposal astonished us all.
astonHow astonished I was to see this.
astonI'm astonished by her cleverness.
astonIt's astonishing, the size of his head.
astonI was astonished at sight of him.
astonI was astonished at the news.
astonI was astonished by his ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ตะลึงพรึงเพริด(v) surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai Definition: ตะลึงจนลืมตัว
น่าอัศจรรย์(adj) astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ(adv) surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai Definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสตัน วิลล่า[Aēstan Willā] (tm) EN: Aston villa  FR: Aston Villa [m]
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ความประหลาดใจ[khwām pralātjai] (n) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement  FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์[mahatsajan] (adj) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical  FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[mahatsajan] (v) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel
น่าอัศจรรย์[nā-atsajan] (adj) EN: astonishing ; surprising ; marvelous  FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[nāphitsawong] (adj) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking  FR: prodigieux
พิศวง[phitsawong] (v) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound
แปลกใจ[plaēkjai] (v) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze  FR: être surpris ; être étonné

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTON AE1 S T AH0 N
ASTONISH AH0 S T AA1 N IH0 SH
ASTONISHED AH0 S T AA1 N IH0 SH T
ASTONISHING AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG
ASTONISHMENT AH0 S T AA1 N IH0 SH M AH0 N T
ASTONISHINGLY AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aston (n) ˈæstən (a1 s t @ n)
astonish (v) ˈəstˈɒnɪʃ (@1 s t o1 n i sh)
astonished (v) ˈəstˈɒnɪʃt (@1 s t o1 n i sh t)
astonishes (v) ˈəstˈɒnɪʃɪz (@1 s t o1 n i sh i z)
astonishing (v) ˈəstˈɒnɪʃɪŋ (@1 s t o1 n i sh i ng)
astonishment (n) ˈəstˈɒnɪʃmənt (@1 s t o1 n i sh m @ n t)
astonishingly (a) ˈəstˈɒnɪʃɪŋliː (@1 s t o1 n i sh i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing, #4,747 [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, / ] astonish; startle, #17,824 [Add to Longdo]
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, / ] astonishing [Add to Longdo]
怪讶[guài yà, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄚˋ, / ] astonished [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
アストニッシメント;アストニッシュメント[asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アストニッシュ[asutonisshu] (vs) astonish [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P) [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top