ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arte

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arte-, *arte*
English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
coronary artery disease(n, phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, Syn. Coronary heart disease CHD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artery(n) เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery(n) เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artesian well(n) บ่อน้ำบาดาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน

English-Thai: Nontri Dictionary
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
artesian(adj) ลึก
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
blackhearted(adj) ใจดำ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arte povera; impoverished artศิลปะสมถะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial sclerosis; arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial systoleการเต้นของหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriographyการบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterioleหลอดเลือดแดงจิ๋ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriopathyโรคหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Branches, Deepหลอดเลือดแดงเล็กๆที่เสี้ยงส่วนลึกของสมอง [การแพทย์]
Arterial Diseasesความพิการของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Diseases, Neurogenicโรคหลอดเลือดแดงจากประสาท [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Embolismเลือดแข็งตัวไปอุดหลอดเลือดเล็กๆ [การแพทย์]
Arterial Formชนิดหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่อน้ำพุ(n) artesian well, See also: fountain, spring, Example: นักแสดงเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปในบ่อน้ำพุ, Count Unit: บ่อ, Thai Definition: บ่อน้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
เส้นโลหิต(n) blood vessel, See also: artery, vein, capillary, Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด, Example: การได้รับพิษตะกั่วติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย และเส้นโลหิตอื่นๆ ในสมอง, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ทางเดินเลือดไปสู่หรือออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
โลหิตแดง(n) arterial blood, Syn. เลือดแดง, Ant. โลหิตดำ, Example: การฉีดยาเข้าโลหิตแดงเป็นวิธีฉีดยาที่จะทำให้ยาไม่ต้องผ่านทางเดินอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อำนาจเต็ม[amnāt tem] (n, exp) EN: proxy in blank ; carte blanche  FR: carte blanche [f]
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[aphātmēn] (n) EN: apartment  FR: appartement [m]
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แบบไตรมาส[baēp traimāt] (adj) EN: quarterly
ใบแดง[bai daēng] (n, exp) EN: red card  FR: carte rouge [f]
ใบเหลือง[bai leūang] (n, exp) EN: yellow card  FR: carte jaune [f]
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนรถ[bai thabīen rot] (n, exp) FR: carte grise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTES AA1 R T IY0 Z
ARTER AA1 R T ER0
ARTERY AA1 R T ER0 IY0
ARTEAGA AA2 R T IY1 G AH0
ARTEMUS AA1 R T AH0 M AH0 S
ARTEMAS AA1 R T IH0 M AH0 Z
ARTERIAL AA0 R T IH1 R IY0 AH0 L
ARTERIES AA1 R T ER0 IY0 Z
ARTESIAN AA2 R T IY1 ZH AH0 N
ARTERBURN AA1 R T ER0 B ER2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artery (n) ˈaːtəriː (aa1 t @ r ii)
artefact (n) ˈaːtɪfækt (aa1 t i f a k t)
arterial (j) ˈaːtˈɪəʳrɪəʳl (aa1 t i@1 r i@ l)
arteries (n) ˈaːtərɪz (aa1 t @ r i z)
artesian (j) ˈaːtˈiːzɪəʳn (aa1 t ii1 z i@ n)
artefacts (n) ˈaːtɪfækts (aa1 t i f a k t s)
arteriosclerosis (n) ˈaːtˌɪəʳrɪəʳusklərˈousɪs (aa1 t i@2 r i@ u s k l @ r ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery, #5,451 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] Artemisia japonica; luxuriant, #19,107 [Add to Longdo]
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things, #20,430 [Add to Longdo]
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] arterial road; main road; main watercourse, #22,041 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] Artemisia stellariana, #59,359 [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] Artemisia apiacea [Add to Longdo]
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, / ] Artemis (Greek goddess of the moon) [Add to Longdo]
青蒿素[qīng hāo sù, ㄑㄧㄥ ㄏㄠ ㄙㄨˋ, ] Arteannuin (anti-malaria chemical); Artemisinin; Qinghaosu [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.|, See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
warten(vt) |wartete, hat gewartet| รอคอย
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f}; Artenreichtum {m}; Biodiversität {f}; biologische Vielfalt {f} [biol.]biodiversity [Add to Longdo]
Artenzahl {f}number of species [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
arteriell {adj} [anat.]arterial [Add to Longdo]
artenreich {adj}rich in species [Add to Longdo]
arterienverkalkendarteriosclerotic [Add to Longdo]
artesisch {adj}artesian [Add to Longdo]
Arterienverkalkung {f}; Arteriosklerose {f} [med.]arteriosclerosis [Add to Longdo]
arteriovenös {adj} [med.]arteriovenous [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
あっさりした[assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
からして[karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からり[karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
げっそり[gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
しょぼくれる[shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top