ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arni

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arni-, *arni*
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
retained earnings(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, accumulated profit, Syn. accumulated earnings

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
carnival(คาร์'นะเวิล) adj. เทศกาลนักขัตฤกษ์,เทศกาลสนุกสนาน., See also: carnivalesque adj., Syn. festivity
carnivora(คาร์นิฟ'อระ) n. ประเภทสัตว์กินเนื้อ
carnivore(คาร์'นะวอร์) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินเนื้อเป็นอาหาร,พืชกินแมลง, See also: carnivoral adj.
carnivorous(คาร์นิฟ'วอรัส) adj. ซึ่งกินเนื้อ, See also: carnivorism n. ดูcarnivorous carnivorousness n. ดูcarnivorous
darning(ดาร์น'นิง) n. การชุน,การปะชุน,สิ่งที่ปะชุน
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้, ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish

English-Thai: Nontri Dictionary
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
varnish(n) น้ำมันขัดเงา,น้ำมันเคลือบเงา,น้ำมันทาเล็บ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arniArnie, can you hold on until help comes?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
บานพับ[bānphap] (n) EN: hinge  FR: charnière [f] ; gond [m]
บุ[bu] (v) EN: sheath ; cover (with) ; upholster  FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ไฟกะพริบเตือน[fai kaphrip teūoen] (n, exp) EN: flashing warning light
จิตวิทยาการเรียนรู้[jittawitthayā kān rīenrū] (n, exp) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [f]
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรหลังหักภาษี[kamrai lang hak phāsī] (n, exp) EN: earnings after tax

CMU English Pronouncing Dictionary
ARNIE AA1 R N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arnica (n) ˈaːnɪkə (aa1 n i k @)

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning [Add to Longdo]
ええじゃないか[eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
ふっと[futto] (adv) (1) (on-mim) with a whiff; with a puff; (2) suddenly; abruptly; without warning [Add to Longdo]
アーニス[a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アオホソオオトカゲ[aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワーニング無しに[ワーニングなしに, wa-ningu nashini] without warning (the user) [Add to Longdo]
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]
警告音[けいこくおん, keikokuon] warning sound [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top