ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ariz

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ariz-, *ariz*
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariz.abbr. Arizona
arizona(แอรริโซ'นะ) n. ชื่อรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกา (a state in SW United states)
burglarize(เบอร์'กละไรซ) vt.,vi. ดำเนินการขโมยย่องเบา
demilitarize(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
depolarizevt. เอาขั้วออก,ทำให้ไร้ขั้ว., See also: depolarisation n. ดูdepolarize depolarization n. ดูdepolarize
diarizevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
familiarize(ฟะมิล'เลียไรซ) vt. ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้รอบรู้,ทำให้รู้จัก, See also: familiarisation, familiarization n. familiariser, familiarizer n.
militarize(มิล'ลิทะไรซ) vt. จัดให้มีกำลังทางทหาร อาวุธและสัมภาระต่าง ๆ
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
plagiarize(เพล'จะไรซ) vt.,vi. ขโมยความคิด,ขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์., See also: plagiariser, plagiarizer n. plagiarism n. plagiarist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
familiarize(vt) ทำให้สนิทสนม,ทำให้คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำความรู้จัก
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ
plagiarize(vt) ลอกคัดผลงาน,ขโมยความคิด
popularize(vt) ทำให้เป็นที่นิยม,ทำให้แพร่หลาย
secularize(vt) เปลี่ยนเป็นฆราวาส,ทำให้เป็นทางโลก
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
vulgarize(vt) ทำให้ต่ำช้า,ทำให้หยาบคาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arizHe has shot some Westerns in Arizona.
arizJo-Jo left his home in Tucson, Arizona for some California grass.
arizPhoenix is the capital of Arizona.
arizThe statesman comes from Arizona.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสรุปผล[kān sarup phon] (n, exp) EN: summarizing
ขโมย[khamōi] (v) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize  FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
เขตปลอดทหาร[khēt pløt thahān] (n, exp) EN: demilitarized zone  FR: zone démilitarisée [f]
รวมความว่า[rūam khwām] (v, exp) EN: summarize ; sum up ; conclude
สังเขป[sangkhēp] (v) EN: summarize ; condense  FR: synthétiser
สรุป[sarup] (v) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude  FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุปความ[sarupkhwām] (v) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude  FR: résumer
สรุปงาน[sarup ngān] (v, exp) EN: summarize one's work
สรุปผล[sarup phon] (v, exp) EN: conclude ; sum up ; summarize results ; summarize

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIZA AA0 R IY1 Z AH0
ARIZONA EH2 R IH0 Z OW1 N AH0
ARIZONAN ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N
ARIZONAN ER0 IH0 Z OW1 N AH0 N
ARIZMENDI AA0 R IY0 Z M EH1 N D IY0
ARIZONA'S EH2 R IH0 Z OW1 N AH0 Z
ARIZONANS ER0 IH1 Z OW0 N AH0 N Z
ARIZONANS ER0 IH0 Z OW1 N AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ariz (n) ˈærɪz (a1 r i z)
Arizona (n) ˌærɪzˈounə (a2 r i z ou1 n @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚利桑那州[Yà lì sāng nà zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] Arizona, #52,445 [Add to Longdo]
亚利桑那[Yà lì sāng nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄙㄤ ㄋㄚˋ, / ] Arizona, #77,249 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arizonawaldsänger {m} [ornith.]Grace's Warbler [Add to Longdo]
Arizona (US-Bundesstaat)Arizona (AZ) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばりぞこない[kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
アイディアリズム[aideiarizumu] (n) idealism [Add to Longdo]
アジア蟇[アジアひきがえる;アジアヒキガエル, ajia hikigaeru ; ajiahikigaeru] (n) (uk) Asiatic toad (Bufo gargarizans) [Add to Longdo]
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] (n) {comp} analog divider [Add to Longdo]
アニマリズム[animarizumu] (n) animalism [Add to Longdo]
アマチュアリズム[amachuarizumu] (n) amateurism [Add to Longdo]
アリザリン[arizarin] (n) alizarin [Add to Longdo]
イエロージャーナリズム[iero-ja-narizumu] (n) yellow journalism [Add to Longdo]
インクリメンタリズム[inkurimentarizumu] (n) incrementalism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
モジュール化[モジュールか, moju-ru ka] modularization (vs) [Add to Longdo]
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
公証[こうしょう, koushou] notarization [Add to Longdo]
片側制御モード[かたがわせいぎょモード, katagawaseigyo mo-do] polarized control mode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top