ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archimedes

AA2 R K AH0 M IY1 D IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archimedes-, *archimedes*, archimede
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archimedes(อาร์คิมี'ดี') n. ชื่อนักคณิตศาสตร์ นักประดิษฐ์และนักฟิสิกส์ของกรีก ผู้ค้นพบกฎแห่งความถ่วงและคาน. -Archimedean adj.
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์คิมิดีส[Ākhimidīt] (n, prop) EN: Archimedes  FR: Archimède
หลักของอาร์คิมิดีส[lak khøng Ākhimidīs] (n, exp) EN: Principle of Archimedes  FR: principe d'Archimède [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHIMEDES AA2 R K AH0 M IY1 D IY0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Archimedes (c. 287-212 BC), #104,457 [Add to Longdo]
浮力定律[fú lì dìng lǜ, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Archimedes' law of flotation [Add to Longdo]
穷竭法[qióng jié fǎ, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˇ, / ] Archimedes' method of exhaustion (an early form of integral calculus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキメデスの原理[アルキメデスのげんり, arukimedesu nogenri] (n) Archimedes' principle [Add to Longdo]
アルキメデスの公理[アルキメデスのこうり, arukimedesu nokouri] (n) axiom of Archimedes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Archimedes
      n 1: Greek mathematician and physicist noted for his work in
           hydrostatics and mechanics and geometry (287-212 BC)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top