ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthe

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthe-, *anthe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthem(n) เพลงสดุดี, See also: เพลงชาติ
anthem(n) เพลงสวดในโบสถ์, See also: เพลงสวด, Syn. song of praise
anther(n) เกสรตัวผู้ของดอกไม้
anthesis(n) การบานเต็มที่ของดอกไม้
anthelmintic(adj) ซึ่งฆ่าหรือขับพยาธิ
anthelmintic(n) ยาฆ่าหรือขับพยาธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song, psalm, chant
anther(แอน' เธอะ) n. เกสรตัวผู้ของดอกไม้.
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
national anthemn. เพลงชาติ
pantheismn. ลัทธิพระเจ้าคือจักรวาล, See also: pantheist n. pantheistic, pantheistical adj.
pantheonn. วิหารสถิตของบรรพบุรุษ, See also: pantheonic adj.
panther(แพนเธอะ) n. เสือดำ,เสือดาว,
xanthein(e) (แซน'ธีอิน) n. ส่วนของสารสีในดอกไม้สีเหลือง เป็นสารสีที่ละลายน้ำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย
pantheism(n) ลัทธิเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ทุกแห่ง
panther(n) เสือดำ,เสือลายตลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anthelminthic; anthelmintic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anthelmintic; anthelminthic; helminthagogue๑. -ฆ่าหนอนพยาธิ๒. ยาฆ่าหนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ vermifuge ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antherอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anther lobes; anther sacลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anther sac; anther lobesลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antheridiumแอนเทอริเดียม [มีความหมายเหมือนกับ spermatangium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antherozoid; male gamete; microgamete; spermatozoid; spermatozoonเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [มีความหมายเหมือนกับ sperm] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anthesisระยะออกดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthelminticsยาฆ่าพยาธิ [TU Subject Heading]
Anthelminticsยารักษาโรคพยาธิ, ยาฆ่าพยาธิ, ยารักษาโรคพยาธิ (ลำไส้), ยาขับพยาธิ์ [การแพทย์]
antherอับเรณู, ส่วนหนึ่งของเกสรเพศผู้มีลักษณะเป็นกระเปาะ เป็นแหล่งสร้างและเก็บละอองเรณู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antherosclerotic Changeการมีไขมันไปจับที่เส้นเลือดโคโรนารี่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antheThe concert concluded with the National Anthem.
antheThe fact that Britain had no national anthem before 1745 is in itself of little consequence.
antheThe program finished with the national anthem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงชาติ(n) national anthem, See also: anthem, Example: เพลงชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ย่อส่วนลงมาจากเพลงชาติที่แต่งขึ้นในครั้งแรก, Count Unit: เพลง
กระชอมดอก(n) flower bearing no fruit, See also: anther of climbing plant, Syn. ดอกถวายพระ, Count Unit: ดอก, Thai Definition: ดอกไม้ตัวผู้ของพรรณไม้เลื้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมาศ[benjamāt] (n) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun
เก๊กฮวย[døk kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum
เก๊กฮวย[kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum indicum
ผื่น[pheūn] (n) EN: rash on the skin  FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
เพลงชาติ[phlēng chāt] (n, exp) EN: national anthem ; anthem  FR: hymne (national) [m]
เพลงชาฅิไทย[phlēng chāt Thai] (n, exp) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem  FR: hymne national thaïlandais [m]
เพลงสรรเสริญพระบารมี[Phlēng Sansoēn Phra Bāramī] (n, prop) EN: Royal anthem (of Thailand)
ปราสาทพระเทพบิดร[Prāsāt Phra Thēp Bidøn] (x) EN: Royal Pantheon
เสือดำ[seūa dam] (n) EN: panther  FR: panthère [f]
ซึ่งไม่มีดอก[seung mai mī døk] (adj) FR: ananthe (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTHEA AE1 N TH IY0 AH0
ANTHEM AE1 N TH AH0 M
ANTHES AE1 N DH AH0 Z
ANTHEMS AE1 N TH AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anthea (n) ˈænθɪəʳ (a1 n th i@)
anthem (n) ˈænθəm (a1 n th @ m)
anther (n) ˈænθər (a1 n th @ r)
anthems (n) ˈænθəmz (a1 n th @ m z)
anthers (n) ˈænθəz (a1 n th @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花药[huā yào, ㄏㄨㄚ ㄧㄠˋ, / ] anther (pollen sack on stamen), #59,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anthelminthikum {n}; Wurmmittel {n} [med.]anthelmintic; anti-worm drug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスプラント[aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アンセム[ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]
インドライオン;インド・ライオン[indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
シベリア虎[シベリアとら;シベリアトラ, shiberia tora ; shiberiatora] (n) (uk) Siberian tiger (Panthera tigris altaica); Amur tiger [Add to Longdo]
タイガー[taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
チューベローズ;チュベローズ[chu-bero-zu ; chubero-zu] (n) tuberose (Polianthes tuberosa) [Add to Longdo]
ハクセイハギ[hakuseihagi] (n) barred filefish (Cantherhines dumerilii) [Add to Longdo]
パンサー[pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus) [Add to Longdo]
パンテオン[panteon] (n) pantheon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top