ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anita

AH0 N IY1 T AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anita-, *anita*
Possible hiragana form: あにた
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amanita(แอมมะไน' ทะ) n. เชื่อราพิษจำพวก Amanita (agaricarous fungus)
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
sanitarian(แซนนิแท'เรียน) adj. ถูกสุขลักษณะ,ถูกหลักอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ n. ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขศาสตร์
sanitarium(แซนนิแท'เรียม) n. สถานีอนามัย,โรงส่งเสริมสุขภาพ,สถานที่พักฟื้นคนไข้,โรงพยาบาล. pl. sanitariums,sanitaria, Syn. sanatorium
sanitary(แซน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับสุขภาพ,เกี่ยวกับอนามัย,ส่งเสริมสุขภาพ,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ,สะอาด., See also: sanitarily adv.
sanitary beltn. สายรัดผ้าอนามัย
sanitary napkinn. ผ้าอนามัยของสตรีมีประจำเดือน
sanitary toweln. ผ้าอนามัย
sanitary waren. สุขภัณฑ์,เครื่องสุขภัณฑ์

English-Thai: Nontri Dictionary
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
sanitarium(n) สถานีอนามัย,สถานพักฟื้นผู้ป่วย,สุขศาลา,โรงพยาบาล
sanitary(adj) เกี่ยวกับสุขภาพ,สุขาภิบาล,สะอาด,ถูกอนามัย,ถูกสุขลักษณะ
sanitation(n) สุขอนามัย,การสุขาภิบาล,การส่งเสริมสุขภาพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Haven't seen anything like this since the Anita Bryant concert.ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ คอนเสิร์ตแอนนิต้า ไบรอันท์แล้ว Airplane! (1980)
kill Anita for picking out this outfit.อยากฆ่าอานีต้าที่เลือกชุดนี้ให้จริงๆ Never Been Kissed (1999)
Victim number three, Anita Barnes.เหยื่อรายที่ 3 อนิต้า บาเนส The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Anita Barnes.อนิต้า บาเนส The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Anita Barnes, victim number three.อนิตา บาเนส,เหยื่อรายที่ 3 The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Okay. Anita Barnes.โอเค อนิต้า บาเนส The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Does the name Anita Barnes mean anything to you?คนที่ทำ ชื่อแอนนิต้า บาร์เนส หมายความว่าสิ่งต่างๆนี้เธอ? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
What I need to figure out is why Anita Barnes is still alive.ฉันต้องการข้อเท็จจริง ว่าทำไมแอนนิต้าบาร์เนสยังมีชีวิต The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Anita Barnes. That's the one that's killing me.อนิต้า บาเนส นั่นเป็นหนึ่งคนที่ฆ่าฉัน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Anita Barnes.อนิต้า บาเนส The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
- Anita Barnes.อนิต้า บาร์น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Anita Barnes. Anita Barnes.อนิต้าบาร์น อนิต้า บาร์น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนามัย[anāmai] (n) EN: hygiene ; sanitation ; health  FR: hygiène [f] ; santé [f]
เห็ดระโงก[het ra-ngok] (n, exp) EN: Amanita vahinata
การอยู่ไฟ[kān yūfai] (n, exp) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation
เขตสุขาภิบาล[khēt sukhāphibān] (n, exp) EN: sanitary district  FR: cordon sanitaire [m]
โกเต๊ก[Kōtek] (n, prop) EN: Kotex ; sanitary towel ; Tampax  FR: tampon hygiénique [m] ; Tampax [m]
สถานีอนามัย[sathānī anāmai] (n, exp) EN: public health center ; health station ; government clinic ; sanitation station  FR: dispensaire public [m] ; centre de santé [m]
สุขอนามัย[sukanāmai] (n) EN: sanitation ; hygiene  FR: hygiène [f]
สุขาภิบาล[sukhāphibān] (n) EN: sanitation district
สุขภาพอนามัย[sukkhaphāp anāmai] (n, exp) EN: health and sanitation  FR: santé et hygiène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANITA AH0 N IY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anita (n) ˈənˈiːtə (@1 n ii1 t @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
にたにた;ニタニタ[nitanita ; nitanita] (adv,n,vs) (on-mim) broad grin [Add to Longdo]
サニタリー[sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P) [Add to Longdo]
サニタリーナプキン[sanitari-napukin] (n) sanitary napkin [Add to Longdo]
ナプキン[napukin] (n) (1) (table) napkin; serviette; (2) sanitary napkin; (P) [Add to Longdo]
衛生[えいせい, eisei] (n,adj-no) health; hygiene; sanitation; medical; (P) [Add to Longdo]
衛生工学[えいせいこうがく, eiseikougaku] (n) sanitary engineering [Add to Longdo]
衛生上[えいせいじょう, eiseijou] (n) hygienic; sanitary [Add to Longdo]
衛生状態[えいせいじょうたい, eiseijoutai] (n) sanitary conditions [Add to Longdo]
衛生設備[えいせいせつび, eiseisetsubi] (n) sanitary facilities [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top