ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angola

AE0 NG G OW1 L AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angola-, *angola*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angola(แองโก' ละ) n. ชื่อประเทศในอาฟริกาตะวันตก เคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angolaAngola was once a Portuguese territory.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGOLA AE0 NG G OW1 L AH0
ANGOLAN AE1 NG G OW0 L AH0 N
ANGOLA'S AE0 NG G OW1 L AH0 Z
ANGOLANS AE1 NG G OW0 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Angola (n) ˈæŋgˈoulə (a1 ng g ou1 l @)
Angolan (n) ˈæŋgˈoulən (a1 ng g ou1 l @ n)
Angolans (n) ˈæŋgˈoulənz (a1 ng g ou1 l @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安哥拉[Ān gē lā, ㄢ ㄍㄜ ㄌㄚ, ] Angola, #20,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angolapitta [ornith.]African Pitta [Add to Longdo]
Angolalerche {f} [ornith.]Angola Lark [Add to Longdo]
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow [Add to Longdo]
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul [Add to Longdo]
Höhlenrötel {m} [ornith.]Angola Cave Chat [Add to Longdo]
Angolacistensänger {m} [ornith.]Bubbling Cisticola [Add to Longdo]
Angola-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Pulitzer's Longbill [Add to Longdo]
Angoladrongoschnäpper {m} [ornith.]Angolan Flycatcher [Add to Longdo]
Angolaschnäpper {m} [ornith.]Angola Batis [Add to Longdo]
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird [Add to Longdo]
Angolagirlitz {m} [ornith.]Yellow-rumped Seedeater [Add to Longdo]
Angola [geogr.]Angola (ao) [Add to Longdo]
Angolaner {m}; Angolanerin {f}Angolan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゴラ[angora] (n) (1) (See アンゴラ共和国) Angola; (2) angora [Add to Longdo]
アンゴラ共和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
モンロビアンドクターフィッシュ[monrobiandokuta-fisshu] (n) Monrovia doctorfish (Acanthurus monroviae, species of Eastern Atlantic tang found from southern Morocco to Angola) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Angola
   n 1: a republic in southwestern Africa on the Atlantic Ocean;
      achieved independence from Portugal in 1975 and was the
      scene of civil war until 1990 [syn: {Angola}, {Republic of
      Angola}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top