ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglo

AE1 NG G L OW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglo-, *anglo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Anglo(prf) อังกฤษ
Anglo(prf) อังกฤษ
Anglomania(n) การคลั่งไคล้วัฒนธรรมของอังกฤษ
Anglophile(n) คนที่นิยมชมชอบความเป็นอังกฤษ
Anglophobe(n) ผู้ที่เกลียดหรือกลัวความเป็นอังกฤษ
Anglo-Saxon(n) คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'อังกฤษ'
anglo- egyptian sudanชื่อเดิมของซูดาน
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
anglo-catholic(แอง' โกลแคธ' โธลิค) n. adj, ผู้นับถือนิกาย Church of England แต่ยึดถือลักษณะของคาธอลิค. -Anglo-Catholicism (opposing a Protestant designation)
anglo-indian(แอง' โกลอิน' เดียน) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและอินเดีย. -n. คนที่มีเชื้อสายอังกฤษและอินเดียรวมกัน, ภาษาที่คนเหล่านี้พูดกัน
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
anglophil(e) (แอง' โกลไฟล์ -ฟิล) n. คนที่นอยมชมชอบอังกฤษ. -Anglophilia n., -Anglophilic adj. (who admires England)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Anglo-American Cataloguing Rulesหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน, Example: เป็นหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นมาตรฐานในการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นสื่อความหมายให้ตรงกัน ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะจัดทำหรือใช้ในที่ใด ประเทศใด ภาษาใดก็ตาม สามารถใช้สารสนเทศร่วมกัน และแลกเปลี่ยนกันได้จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 และ ได้มีการปรับปรุง และแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เสมอ ปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1998 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed. 1998 Revision) หรือเรียกอย่างย่อว่า AACR2R จัดทำโดยความร่วมมือของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน คณะกรรมการลงรายการของประเทศออสเตรเลียและของประเทศแคนาดา สมาคมห้องสมุดอังกฤษและหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน โดยอาศัยมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรม (ISBD) เป็นหลัก ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ISBD เป็นส่วนเดียวกับ AACR2R

AACR2R ได้กำหนดรูปแบบในการลงรายการบรรณานุกรมออกเป็น 8 ส่วน คือ

1) ส่วนชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ

2) ส่วนฉบับพิมพ์

3) ส่วนรายละเอียดเฉพาะวัสดุ หรือประเภทของสิ่งพิมพ์

4) ส่วนการพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

5) ส่วนลักษณะทางกายภาพ

6) ส่วนชุด

7) ส่วนหมายเหตุ

8) ส่วนเลขมาตรฐานและข้อความที่เกี่ยวกับการได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angloIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิง ๆ[nging-nging] (adj) EN: whimpering ; sobbing ; whining  FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant
ร้องสะอื้น[røng sa eūn] (v) EN: sob  FR: sangloter
สะอึกสะอื้น[sa-euk sa-eūn] (v) EN: sob ; weep ; wail ; mourn  FR: larmoyer ; sangloter
สะอื้น[sa-eūn] (v) EN: sob  FR: sangloter

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLO AE1 NG G L OW0
ANGLOS AE1 NG G L OW0 Z
ANGLOS AE1 NG G L OW0 S
ANGLOPHILE AE1 N G L AH0 F AY2 L
ANGLOPHONE AE1 N G L AH0 F OW2 N
ANGLOPHONES AE1 N G L AH0 F OW2 N Z
ANGLO-CATHOLICIS AE1 NG G L OW0 K AH0 TH AO1 L AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglo- (j) ˌæŋglou- (a2 ng g l ou -)
Anglophil (n) ˈæŋgloufɪl (a1 ng g l ou f i l)
Anglomania (n) ˌæŋgloumˈɛɪnɪəʳ (a2 ng g l ou m ei1 n i@)
Anglophile (n) ˈæŋgloufaɪl (a1 ng g l ou f ai l)
Anglophils (n) ˈæŋgloufɪlz (a1 ng g l ou f i l z)
Anglophobe (n) ˈæŋgloufoub (a1 ng g l ou f ou b)
Anglo-Saxon (n) ˌæŋglou-sˈæksən (a2 ng g l ou - s a1 k s @ n)
Anglophiles (n) ˈæŋgloufaɪlz (a1 ng g l ou f ai l z)
Anglophobes (n) ˈæŋgloufoubz (a1 ng g l ou f ou b z)
Anglophobia (n) ˌæŋgloufˈoubɪəʳ (a2 ng g l ou f ou1 b i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英法[yīng fǎ, ㄧㄥ ㄈㄚˇ, ] Anglo-French, #35,917 [Add to Longdo]
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, / ] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922) [Add to Longdo]
盎格鲁[àng gé lǔ, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ, / ] Anglo- [Add to Longdo]
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon (people) [Add to Longdo]
盎格鲁萨克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロアメリカ[anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America [Add to Longdo]
アングロアラブ[anguroarabu] (n) Anglo-Arab [Add to Longdo]
アングロカトリック;アングロ・カトリック[angurokatorikku ; anguro . katorikku] (n,adj-no) Anglo-Catholic [Add to Longdo]
アングロサクソン;アングロ・サクソン[angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
アングロノルマン[anguronoruman] (n) (1) Anglo-Norman (French dialect); (2) Anglo-Norman (horse breed) [Add to Longdo]
イギリスオランダ戦争[イギリスオランダせんそう, igirisuoranda sensou] (n) (obsc) (See 英蘭戦争) Anglo-Dutch Wars (1652-1654, 1665-1667, 1672-1674) [Add to Longdo]
イギリスビルマ戦争[イギリスビルマせんそう, igirisubiruma sensou] (n) (See 英緬戦争) Anglo-Burmese Wars (1823-1826, 1852-1853, 1885-1887) [Add to Longdo]
コモンロー;コモン・ロー[komonro-; komon . ro-] (n) (1) common law; (2) (See 英米法) Anglo-American law [Add to Longdo]
マイソール戦争[マイソールせんそう, maiso-ru sensou] (n) Anglo-Mysore Wars (1766-1799) [Add to Longdo]
マラータ戦争[マラータせんそう, mara-ta sensou] (n) Anglo-Maratha Wars (1777-1783, 1803-1805, 1817-1818) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top