ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angeli

AA0 NG G EH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angeli-, *angeli*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Investigative journalists like Ms. Angelis are an endangered species.นักข่าวสืบสวนอย่างคุณแองเจลีส เป็นประเภทที่อันตราย Bury the Lede (2012)
Well, the cat's out of the bag, but Ms. Angelis is not out of danger yet.ความลับถูกเปิดเผยแล้ว แต่คุณแองเจลิสยังไม่พ้นอันตราย Bury the Lede (2012)
Ms. Angelis is a witness in a homicide investigation.คุณแองเจลิส เป็นพยานในคดีฆาตกรรม Bury the Lede (2012)
We've been super-swamped since Dr. de Angelis up and left us.เรามีงานหนักมากตั้งแต่ ดร.เดอ แองเจลิสทิ้งไป Fae-de to Black (2013)
Humilitas homines sanctis angelis similes facit et superbia ex angelis demones facit.ฮูมิลิตัส ฮอมิเนส ซานเทียส เเองเจลิส ซิมิเลส ฟาซิท เอทซูเปอเบีย เอ็กเองเจลิส เดมอนนีส ฟาซิท Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angeliShe is by no means angelic.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสมตังกุย[sōmtangkui] (n) EN: Angelica

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGELI AA0 NG G EH1 L IY0
ANGELIC AE2 N JH EH1 L IH0 K
ANGELINA AE0 N JH EH0 L IY1 N AH0
ANGELINI AA0 NG G EH0 L IY1 N IY0
ANGELIKA AE0 N JH EH1 L IH2 K AH0
ANGELICO AA0 NG G EH0 L IY1 K OW0
ANGELITA AA0 NG G EH0 L IY1 T AH0
ANGELINE AE1 N JH IH0 L IY0 N
ANGELICA AE1 N JH AH0 L IY2 K AH0
ANGELICA AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angelic (j) ˈænʤˈɛlɪk (a1 n jh e1 l i k)
angelica (n) ˈænʤˈɛlɪkə (a1 n jh e1 l i k @)
angelically (a) ˈənʤˈɛlɪkliː (@1 n jh e1 l i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelinaeule {f} [ornith.]Javan Scops Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
エバンジェリスト[ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
タラ[tara] (n) (See たらの木) Japanese angelica tree (Aralia elata) [Add to Longdo]
鎧草[よろいぐさ;ヨロイグサ, yoroigusa ; yoroigusa] (n) (uk) Angelica dahurica (species of angelica) [Add to Longdo]
公衆伝動[こうしゅうでんどう, koushuudendou] (n) public evangelism [Add to Longdo]
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism [Add to Longdo]
猪独活[ししうど;シシウド, shishiudo ; shishiudo] (n) (uk) pubescent angelica (Angelica pubescens) [Add to Longdo]
伝道[でんどう, dendou] (n,vs) proselytizing; evangelism; missionary work; (P) [Add to Longdo]
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) evangelist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top