ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angel

EY1 N JH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angel-, *angel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angel(n) คนที่ใจดี
angel(n) เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
angelology(n) การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือเทวดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor
angel food cake. angel caขนมเค็กสีขาวที่ทำด้วยไข่ขาวและ cream of tartar
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
angelo-(คำเสริมหน้า) ที่หมายถึง angel
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค์
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
changeless(เชน'จฺเลส) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง, See also: changelessness n., Syn. certain, Ant. uncertain
changeling(เชนจ'ลิง) n. เด็กถูกสับเปลี่ยน,คนทรยศ,คนโง่,เด็กหลงจากพ่อแม่
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
angel(n) เทวทูต,เทวดา,เทพธิดา,ผู้ที่น่ารัก,คนดี
angelic(adj) เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
changeling(n) เด็กที่ถูกสับเปลี่ยนกับเด็กอื่น
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angelicaตังกุย [TU Subject Heading]
Angelsเทวดา [TU Subject Heading]
Angels in artเทวดาในศิลปะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
angel(n) เทวดา, เทวทูต, ทูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพบุตร, นางฟ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A golden-haired angel watches over him.เทวดาผมทองคอยดูแลเขาอยู่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hey Blondie isn't that Angel Eyes?นี่หัวทอง นั่นแองเจิลอายส์ไม่ใช่เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes said for us to lay low for a few days.แองเจิลอายส์สั่งให้เรา กบดานสักสองสามวัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'Look at that pig Angel Eyes... '...'ดูเจ้าแองเจิลอายส์นั่นสิ... '... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Like you I bet they don't call you Angel Eyes.เหมือนนาย พนันว่าพวกนั้นไม่เรียกนาย ว่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sergeant Angel Eyes.จ่าแองเจิลอายส์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
My own way. I'm here with your old friend Angel Eyes.ฉันก็มีวิธีของฉัน แองเจิลอายส์เพื่อนเก่านายก็อยู่นี่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Angel Eyes is mine.แองเจิลอายส์ฉันขอนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This angel is hot in the tubes for me!แองเจิลนี้เป็น ร้อนในท่อ สำหรับฉัน! Mad Max (1979)
...units to Three Day Angel Patrol.หน่วยวันที่สามแองเจิลตระเวน Mad Max (1979)
In Scotland, the leader of a religious sect claims the mysterious hero is, in fact, an angel anticipated in scripture.แล้วก้อเพื่อที่จะไปดูแลคนที่ไม่รุจักหัวนอนปลายเท้า มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ มันเป็นเรื่องจริงที่ว่า โจยังด๊อก เป็นอาวุธที่มีชีวิต เราไม่รุว่าเค้าจะทำอะไรต่อไป Hero (1992)
One million bucks to angel who saved 50 people takes off!นี่นายเพิ่งบอกว่าหนังสือพิมพ์งั้นเหรอ นายล้อเล่นใช่มั้ย ผมเปล่านะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angelA boy sleeping in bed seems to be an angel.
angelAngels watch from above as men fight amongst themselves.
angelA sleeping child looks like an angel.
angelBe an angel and turn the radio down.
angel"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
angelFools rush in where angels fear to tread.
angelHe boarded a plane bound for Los Angeles.
angelHer word were like those of an angel.
angelHe stopped over at Los Angeles and Chicago.
angelHow long does it take to fly from Tokyo to Los Angeles?
angelI am thinking of going to Los Angeles.
angelI have an aunt who lives Los Angeles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูตสวรรค์(n) angel, Thai Definition: ผู้สื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้า
พิทยาธร(n) angel musicians, See also: a group of supernatural beings with magical powers, Count Unit: ตน, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ
วิทยาธร(n) one who has magical power, See also: angel musician, Syn. พิทยาธร, คนธรรพ์, Example: เหล่าวิทยาธรขี่ปักษาเหาะเหินมาในอากาศเป็นกระบวนใหญ่, Count Unit: ตน, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง มีฐานะต่ำกว่าเทวดา เชื่อว่ามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ อยู่ในภูเขาหิมาลัย มีหน้าที่ปฏิบัติพระศิวะ, Notes: (สันสกฤต)
แวววิเชียร(n) Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant), Syn. ต้นแวววิเชียร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่างๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงอ่อน ขาว ใบและดอกมีกลิ่น
อัจฉรา(n) angel, Thai Definition: นางฟ้า
อัปสร(n) angel, Syn. นางฟ้า, เทพธิดา, Example: ตรงฐานเจดีย์วัดเจดีย์สี่ห้องมีภาพนางอัปสรยื่นมือถือหม้อ ต้นไม้ ดอกไม้ และภาพราชสีห์นั่งบนคอช้าง, Count Unit: นาง
นางฟ้า(n) angel, See also: fairy, goddess, Syn. เทวนารี, นางสวรรค์, เทพธิดา, นางอัปสร, Ant. เทวดา, เทพบุตร, Example: พระอินทร์ทรงมีนางฟ้าเป็นบาทบริจา, Count Unit: องค์, Thai Definition: นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์
ยมทูต(n) messenger of death, See also: angels, seraph, God's messenger, Angel of Death, , Example: คนโบราณเชื่อกันว่านกฮูกหรือนกแสกเป็นยมทูตที่จะมาคร่าชีวิตคน, Thai Definition: ผู้นำคนตายไปยังบัลลังก์พระยมเพื่อรอคำตัดสิน
แถน(n) angel, See also: elves, sky, Syn. ฟ้า, เทวดา, Example: แถนหลวงตนนี้เป็นใหญ่กว่าแถนทั้งหลาย
เทพธิดา(n) goddess, See also: angel, female deity, demigoddess, dryad, fury, muse, Syn. นางฟ้า, Example: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง, Count Unit: องค์, Thai Definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมร[amøn] (n) EN: angel ; deity
คนที่ใจดี[khon thī jaidī] (n, exp) EN: angel  FR: ange [m]
กรุงเทพพระมหานคร[Krungthēp Phra Mahānakhøn] (n, prop) EN: God's city ; city of the gods ; city of angels ; Bangkok
มะลุลี[malulī] (n) EN: Star jasmine ; Angel-hair Jasmine
นางฟ้า[nāngfā] (n) EN: fairy ; angel ; goddess  FR: fée [f] ; ange [m]
ผีสางเทวดา[phī sāng thēwadā] (n, exp) EN: the spirits and the angels ; nymph ; spirit ; angel ; demon
พุทธชาด[Phutthachāt] (n) EN: Jasmine Vine ; Star Jasmine ; Angel-hair Jasmine
ปลาเทวดา[plā thēwadā] (n) EN: angel fish
โสมตังกุย[sōmtangkui] (n) EN: Angelica
เทพ[thēp] (n) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker  FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGEL EY1 N JH AH0 L
ANGELI AA0 NG G EH1 L IY0
ANGELS EY1 N JH AH0 L Z
ANGELO AE1 N JH AH0 L OW2
ANGELA AE1 N JH AH0 L AH0
ANGELL EY1 N JH AH0 L
ANGEL'S EY1 N JH AH0 L Z
ANGELIC AE2 N JH EH1 L IH0 K
ANGELES AE1 N JH AH0 L IH0 S
ANGELLO AE2 N JH EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angel (n) ˈɛɪnʤl (ei1 n jh l)
Angela (n) ˈænʤələ (a1 n jh @ l @)
angels (n) ˈɛɪnʤlz (ei1 n jh l z)
angelic (j) ˈænʤˈɛlɪk (a1 n jh e1 l i k)
angelus (n) ˈænʤɪləs (a1 n jh i l @ s)
angelica (n) ˈænʤˈɛlɪkə (a1 n jh e1 l i k @)
Angelenos (n) ˈænʤɪlˈiːnous (a1 n jh i l ii1 n ou s)
angeluses (n) ˈænʤɪləsɪz (a1 n jh i l @ s i z)
angelically (a) ˈənʤˈɛlɪkliː (@1 n jh e1 l i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
当归[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, / ] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005, #19,951 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] angelica (type of iris; plant root used for medicine), #25,882 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] Angelica anomala, #52,529 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mangel(n) |der, pl. Mängel, an + D| การขาดแคลน(สิ่งที่จำเป็น) เช่น Der Patient leidet unter Mangel an weissen Blutkörperchen. คนไข้ป่วยเนื่องจากขาดเม็ดเลือดขาว
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelrute {f}fishing rod; fishing pole [Add to Longdo]
Angelsachse {m}Anglo-Saxon [Add to Longdo]
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence [Add to Longdo]
Angelschnur {f}fishing line [Add to Longdo]
Angelsteg {m}fishing dock [Add to Longdo]
Angel {f} | Angeln {pl} | an der Angel hängenfishing rod | fishing rods | to be hooked [Add to Longdo]
Angelausflug {m}fishing expedition [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}concern [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Sache {f}; Problem {n}business [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n}pidgin [Add to Longdo]
Angelgerät {n}; Angelgeräte {pl}fishing gear [Add to Longdo]
Angelhaken {m} | Angelhaken {pl}fishhook; fish hook | fishhooks [Add to Longdo]
Angelplatz {m}fishing area [Add to Longdo]
Angelvorschriften {pl}fishing regulations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おおみず;オオミズ[oomizu ; oomizu] (n) (See オオウラジロノキ) white angel; malus tschonoskii [Add to Longdo]
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
み使い[みつかい, mitsukai] (n) angel [Add to Longdo]
アークエンジェル[a-kuenjieru] (n) archangels [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アンジェラス[anjierasu] (n) angelus [Add to Longdo]
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] ANGELEGENHEIT, GESCHAEFT [Add to Longdo]
[よう, you] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
用件[ようけん, youken] Angelegenheit, Geschaeft [Add to Longdo]
釣り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]
釣り道具[つりどうぐ, tsuridougu] Angelgeraet [Add to Longdo]
釣り針[つりばり, tsuribari] Angelhaken [Add to Longdo]
釣る[つる, tsuru] angeln, verleiten, verfuehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angel
   n 1: spiritual being attendant upon God
   2: person of exceptional holiness [syn: {saint}, {holy man},
     {holy person}, {angel}]
   3: invests in a theatrical production [syn: {angel}, {backer}]
   4: the highest waterfall; has more than one leap; flow varies
     seasonally [syn: {Angel}, {Angel Falls}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top